23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 121-296949
Offentliggjort
26.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vellinge kommun

Bevaknings- och larmcentralstjänster inom Vellinge Kommun


Vellinge kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vellinge kommun
212000-1033
Norrevångsgatan 3
Vellinge
235 81
Sverige
Telefon: +46 40-425000
E-post: info@vellinge.se
Fax: +46 40-420477
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vellinge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bevaknings- och larmcentralstjänster inom Vellinge Kommun

Referensnummer: Ks 2018/581
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35120000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att säkerställa och aktivt motverka att Beställarens fastighetsbestånd inte utsätts för inbrott, skadegörelse eller annan förstörelse.

Beställaren önskar att på ett affärsmässigt sätt säkra Beställarens behov av kvalitativa, pålitliga, rationella och förebyggande bevaknings- och larmtjänster. Det är av stor vikt för Beställaren att samarbeta med en Leverantör som genomför Uppdraget med hög kvalitet och god service.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Bevaknings- och larmcentralstjänster inom Vellinge kommun

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 30 %
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 20 %
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 50 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 048-110551
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Bevaknings- och larmcentralstjänster inom Vellinge Kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Securitas Sverige Aktiebolag
556108-6082
Agnesfridsvägen 113 A
Malmö
212 37
Sverige
Telefon: +46 10-4701560
E-post: kim.landegren@securitas.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 9 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Box 4522
Malmö
203 20
Sverige
Telefon: +46 40-353500
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40-972490

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/06/2019

Send til en kollega

0.117