23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-324611
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Malmö kommun

Opdateringer

Annullering
(16.09.2019)

Motivering för avbrytande
Malmö kommun, serviceförvaltningen, stadsfastigheter, beslutar att avbryta upphandling SN-2019-1003 IT-system för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia.
Bakgrund
Malmö kommun, serviceförvaltningen, stadsfastigheter (org.nr. 212000-1124) genomför en upphandlingen benämnd SN-2019-1003 IT-system för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia. Upphandlingen publicerades via Visma Opics publiceringstjänst den 7 juli 2019. Meddelandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella databas TED (Tender Electronic Daily) med beteckningen 2019/S 132-324611.
Skäl för beslut
Anbudsöppning den 10 september 2019 visade att inga anbud har lämnats. På grund av bristande konkurrens föreligger därför sakliga skäl för avbytande av upphandling. Malmö kommun har för avsikt att gå ut med en ny upphandling inom kort.
Visma annons: https://opic.com/id/afweywftae

IT-systemstöd för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia


Malmö kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Malmö kommun
212000-1124
i.u
Malmö
205 80
Sverige
Kontaktperson: Janna Jonborn
E-post: janna.jonborn@malmo.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malmo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnwazvaev&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnwazvaev&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-systemstöd för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia

Referensnummer: SN-2019-1003
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avseende Tjänsten IT-systemstöd för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia, drift, underhåll och support. I Tjänsten ingår att ansvara för implementering genom ett införandeprojekt.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48421000
48614000
48810000
72222300
72224100
72253200
72262000
72263000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende Tjänsten IT-systemstöd för insamling, uppföljning och redovisning av driftmedia, drift, underhåll och support. I Tjänsten ingår att ansvara för implementering genom ett införandeprojekt.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 21/10/2019
Slut: 20/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019

Send til en kollega

0.105