23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383322
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Personlarm som tjänst


Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
222000-2527
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
Telefon: +46 13-294982
E-post: mattias.jakobsson@upphandlingscenter.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://upphandlingscenter.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Personlarm som tjänst

Referensnummer: UH-2018-561
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35121700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingscenter (UM) bjuder tillsammans med Norrköpings kommun (avropsberättigad/beställare) in till att lämna anbud i upphandling av personlarm som tjänst. Upphandlingen avser ett ramavtal, där alla villkor är fastställda, med en antagen leverantör. Norrköpings kommun använder idag larmsändare SRT 306 och SRT 306i som en del av nuvarande larmtjänstlösning och har nu behov av att ersätta det nuvarande avtalet, där man efterfrågar en tjänsteleverans enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumenten. Som en del av tjänsten efterfrågar man två larmtjänstpaket som ska tillhandahållas komplett och driftsatt i full funktionalitet enligt i upphandlingen uppställda krav och villkor.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35121700
79711000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter (UM) bjuder tillsammans med Norrköpings kommun (avropsberättigad/beställare) in till att lämna anbud i upphandling av personlarm som tjänst. Upphandlingen avser ett ramavtal, där alla villkor är fastställda, med en antagen leverantör. Norrköpings kommun använder idag larmsändare SRT 306 och SRT 306i som en del av nuvarande larmtjänstlösning och har nu behov av att ersätta det nuvarande avtalet, där man efterfrågar en tjänsteleverans enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumenten. Som en del av tjänsten efterfrågar man två larmtjänstpaket som ska tillhandahållas komplett och driftsatt i full funktionalitet enligt i upphandlingen uppställda krav och villkor.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Webbutbildning / Viktning: -150000
Kvalitetskriterium - Namn: Mobilapplikation / Viktning: -150000
Kvalitetskriterium - Namn: Administratörsverktyg / Viktning: -100000
Pris - Viktning: Fast mervärde
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängningsoption 1+1

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197338
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Personlarm som tjänst

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Offentlig Säkerhet i Sverige AB
556929-8341
Greta Garbos väg 13
Solna
169 40
Sverige
Telefon: +46 8-898210
E-post: upphandling@offentligsakerhet.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 500 000.00 SEK / Högsta anbud: 1 000 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.096