23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Forebyggelse er bedre end helbredelse - også i tekniske installationer

Det er med god grund, at mange virksomhed undersøger mulighederne med begrebet forebyggende service, som giver en lang række fordele.

Et produktionsanlæg eller en maskine kræver regelmæssig vedligeholdelse. Det har været reglen indtil nu. Typisk har man en serviceaftale, som betyder at leverandøren af udstyret sender en servicetekniker forbi f.eks. hvert halve år. Serviceteknikeren kontrollerer udstyrets driftstilstand og vil efter behov udskifte reservedele baseret på faste intervaller.

I tilfælde af et ikke planlagt driftsstop kan serviceteknikeren tilkaldes. En besigtigelse af udstyret afgør, om udstyret skal repareres eller helt skal udskiftes. Ikke planlagte driftsstop kan være bekostelige. Serviceteknikeren må prioritere denne opgave over øvrige opgaver og vil typisk skulle køre til installationsstedet for at kunne fastslå hvilke reservedele som skal anvendes og derefter hente disse. Det betyder også, at et driftsstop kan være længevarende og dermed koste virksomheden mange penge.

I nogle tilfælde er udstyret opstillet hos en slutkunde, og det er slutkunden, som konstaterer et problem. De tilkalder så leverandør eller servicepartner som rykker ud baseret på et telefonopkald uden adgang til faktuel information om problemets art.

Tænk, hvis maskiner kunne kommunikere med omverdenen. Tænk, hvis alle maskiner i et fremtidigt setup løbende kunne sende data om aktuel driftsinformation og at data centralt blev analyseret. Det ville give helt nye muligheder. For det første kunne serviceintervaller, som alene er baseret på tid kunne blive beregnet på baggrund af aktuel drift. En maskine som bruges mere skal vedligeholdes oftere – og omvendt.

Man kunne også forestille sig, at serviceteknikeren kunne blive tilkaldt før en fejlsituation opstod. Typisk vil en sammenligning af data om udstyrets driftstilstand afsløre, om en fejl er på vej til at ske. Man kan forestille sig den meget store værdi som vil bestå i, at man bliver alarmeret før fejlen opstår. Nu kan en servicetekniker køre forbi på et planlagt servicebesøg og foretage en udskiftning af en reservedel på et tidspunkt, hvor udstyret ikke er i drift. Hvis serviceteknikeren desuden ved, hvilken del som skal udskiftes fordi alle fejlkoder er kendt, så kan man i de fleste tilfælde medbringe de rette reservedele.

Læs mere om forebyggende service her.

DeltaM2M ApS
Kratbjerg 240
3480 Fredensborg
Fredensborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK30814975
P nummer: 1013575157

Kontaktperson

Torben Deleuran
Direktør
+45 48480148 tad@deltaM2M.dk

Send til en kollega

0.032