23948sdkhjf

Kan alle virksomheder leve op til kravene om rapportering af ESG-nøgletal?

Virksomhederne i hele EU kan kun leve op til kravene om rapportering af ESG-nøgletal, hvis de har en strategi og plan for, hvordan de vil håndtere den første bæredygtighedsrapport. Læs mere på ecoonline.dk, der er en platform, som blandt andet kan bruges af virksomheder til at styre ESG-rapportering.

 Desuden skal virksomhederne også integrere ESG-standarderne i deres forretningsmodel, således at deres forretningsmodel rummer øgede muligheder for at udvikle produkter og services, som er bæredygtige.

Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

ESG-nøgletal er en forkortelse for Environmental, Social og Governance nøgletal. De tre parametre dækker over henholdsvis virksomhedens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG-nøgletal bruges af investorer til at vurdere, hvorvidt en virksomhed tager ansvar på de tre områder.

ESG-nøgletal er især vigtige for investorer, der ønsker at tage et socialt og miljømæssigt ansvar med deres investeringer. Nogle investorer mener nemlig, at virksomheder, der tager et socialt og miljømæssigt ansvar, vil have bedre muligheder for at skabe langsigtede værdier i fremtiden. Derudover er det vedtaget af EU kommissionen, at man fra og med år 2024 stiller krav til virksomhedernes dokumentation af deres bæredygtighed på tre parametre.

De tre parametre

ESG er en forkortelse for de tre parametre, som man vil skulle aflægge rapport om.

  • E står for Environmental. Her er tale om en virksomheds påvirkning af miljøet i form af CO2-udslip, forurening, klimaforandringer og andre lignende faktorer.
  • S står for Social. Der vil være krav til rapportering omkring ligestilling og kønsdiversitet, arbejdsulykker, medarbejdertilfredshed osv.
  • G står for Governance. Herunder skal virksomheder rapportere om deres etik, herunder bl.a. korruption og risikovurderinger.

Kan ESG-rapportering føre til bedre sociale og miljømæssige forhold i verden?

ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) kan føre til bedre sociale og miljømæssige forhold i verden. Rapporteringen giver virksomheder mulighed for at vise deres engagement i forhold til sociale og miljømæssige emner, og det kan motivere virksomhederne til at gøre mere for at forbedre deres performance på disse områder. Dette kan have en positiv effekt på samfundet som helhed, da virksomhederne vil blive bedre til at tage hensyn til sociale og miljømæssige aspekter i deres beslutninger og investeringer.

I en undersøgelse fra Rambøll og Sustainalytics svarer hver fjerde danske virksomhed, at de ikke lever op til kravene om rapportering af ESG-nøgletal. Det vil blive et problem, når kravene træder i kraft fra og med 2024, og alle virksomheder i regnskabsklasse C og D skal opfylde rapporteringskrav. Regnskabsklasse C er alle virksomheder, som i to år i træk har haft gennemsnitligt 250 fuldtidsansatte, har opnået en nettoomsætning på 313 mio samt en balancesum på 156 mio kr. Regnskabsklasse D omfatter bl.a. statslige aktieselskaber.

Send til en kollega

0.047