23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251661
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejdirektoratet

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer


Vejdirektoratet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Guldalderen 12, Fløng
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Lykke Mondrup
E-mail: ptw_lymo@vd.dk
Telefon: +45 23665343

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vd.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste

- Vejforvaltning

- Vejdrift

- Trafiksikkerhed

- Måledata

- Trafikstyring

- Entreprise

- Trafikledelse

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 679 200.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer, som i dag varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med en række leverandører i Vejdirektoratets it-miljø. De eksisterende forretningssystemer er udviklet over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor det ligeledes fremgår, hvilke udviklingsværktøjer, teknologier, sprog, databaser, operativsystemer mv. disse er baseret på.

Delaftale 1 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets eksisterende forretningssystemer:

- Videreudvikling

- Vedligeholdelse

- Support

- Modning

- Refaktoreringsstøtte

- Forretningsanalyse

- Løsningsarkitektur

- Projektledelse

- Databaseadministration.

Generelt for ydelserne på delaftale 1 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 1, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 1 over en 4-årig periode er 50 000 000-75 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: B-Leverancesikkerhed / Vægtning: 54500000
Kvalitetskriterium - Navn: C-Ydelser / Vægtning: 20000000
Pris - Vægtning: 42158400
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Den angivne vægtning for kvalitetskriterier er forskellen mellem karakteren 0 og karakteren 10. Karakteren omsættes til et fiktivt tillæg eller fradrag, som tillægges tilbudssummen.

Den angivne vægtning for pris er vinderens tilbudssum.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter udvikling og vedligehold af Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer. Fremtidige forretningssystemer omfatter enten helt nye forretningssystemer under de i pkt. II.1.4 beskrevne systemområder, eller eksisterende forretningssystemer, som beskrevet i udbudsmaterialet, der i rammeaftaleperioden gennemgår en refaktorering på en ny strategisk platform.

Delaftale 2 omfatter følgende ydelser i relation til Vejdirektoratets fremtidige forretningssystemer:

- Udvikling

- Videreudvikling

- Vedligeholdelse

- Support

- Refaktorering

- Forretningsanalyse

- Løsningsarkitektur

- Entreprisearkitektur

- Projektledelse

- Bistand til systemforvaltning.

Generelt for ydelserne på delaftale 2 gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø.

Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningssystemerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser.

Vejdirektoratet forventer at indgå rammeaftaler med 5 leverandører på delaftale 2, og alle opgaver under rammeaftalen vil blive tildelt via miniudbud.

Den anslåede værdi af delaftale 2 over en 4-årig periode er 75 000 000-100 000 000 DKK.

Se i øvrigt udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: B-Leverancesikkerhed / Vægtning: 82000000
Kvalitetskriterium - Navn: C-Ydelser / Vægtning: 30000000
Pris - Vægtning: 63655200
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Den angivne vægtning for kvalitetskriterier er forskellen mellem karakteren 0 og karakteren 10. Karakteren omsættes til et fiktivt tillæg eller fradrag, som tillægges tilbudssummen.

Den angivne vægtning for pris er vinderens tilbudssum.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-554855
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Basecare A/S
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 180 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bocons ApS
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Drive IT
By: Slagelse
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Mads Staunskjær ApS
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 402 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Cowi A/S
By: Kongens Langby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Systematic A/S
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 33 310 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Navco ApS
By: Virum
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 21 850 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Videreudvikling og vedligehold af eksisterende forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 75 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 650 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Alexandra Instituttet A/S
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 304 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Commentor A/S
By: Aalborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 25 140 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 23 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nine A/S
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 53 240 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Visma Consulting A/S
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 37 991 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres elektronisk på URL-adressen anført i pkt. I.3.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2) og III.1.3) - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

I ESPD, Del II, pkt. A, oplyses en gennemgående kontaktperson for hele udbudsprocessen.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Ansøgning om prækvalifikation accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Tilbud skal afgives på dansk. Der henvises til udbudsmaterialet (Bestemmelser om udbud og tilbud) for en beskrivelse af tilbudsprocessen.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål, der fremsendes efter d. 16. december 2019, vil ikke blive besvaret før tidligst d. 7. januar 2020.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: Ingen.
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.062