23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-259805
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aarhus Universitet

Dataindsamling til HOPE projekt (hasteprocedure)


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
E-mail: schs@au.dk
Telefon: +45 93508667

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dataindsamling til HOPE projekt (hasteprocedure)

Sagsnr.: 2020-0062871
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter indsamling af data i form af digitale besvarelser af spørgeskema. Det indebærer at leverandøren kan håndtere dataindsamling på tværs af 8 lande (Danmark, Sverige, Ungarn og USA, United Kingdom, Frankrig, Tyskland og Italien) med en tæt kadence for at kunne følge udviklinger i folks reaktioner og håndtering af COVID-19 pandemien over tid.

Kontrakten udbydes som en fastpris opgave, hvori alle leverandørens omkostninger til løsning af opgaven er indeholdt. Ordregiver afregner 1 300 000 DKK med den vindende leverandør for løsning af den samlede opgave.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72300000 Datatjenester
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Indsamling af data i (Danmark, Sverige, Ungarn og USA, United Kingdom, Frankrig, Tyskland og Italien)

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med nærværende udbud er er at indgå en kontrakt om dataindsamling i forbindelse med HOPE projektet, der sigter mod at skabe et klart billede af befolkningen reaktioner på og håndtering af COVID-19 pandemien, der kan indgå som led i fremtidig forskning til at udvikle strategier for håndtering af pandemier og lignende situationer i fremtiden.

Kontrakten omfatter indsamling af data i form af digitale besvarelser af spørgeskema. Det indebærer at leverandøren kan håndtere dataindsamling på tværs af 8 lande (Danmark, Sverige, Ungarn og USA, United Kingdom, Frankrig, Tyskland og Italien) med en tæt kadence for at kunne følge udviklinger i folks reaktioner og håndtering af COVID-19 pandemien over tid.

Kontrakten udbydes som en fastpris opgave, hvori alle leverandørens omkostninger til løsning af opgaven er indeholdt. Ordregiver afregner 1 300 000 DKK med den vindende leverandør for løsning af den samlede opgave.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af løsning af opgaven / Vægtning: 100
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Forskningsmidlerne, som finansiere dette projekt, er givet til at indsamle data, mens coronakrisen udfolder sig. Det er således nødvendigt at foretage et hasteudbud for at sikre at dataindsamlingen kan ske, mens krisen stadig pågår.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 076-180057
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Epinion PS
Postadresse: Ryesgade 3F
By: København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2020

Send til en kollega

0.078