23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 114-275868
Offentliggjort
15.06.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Syddansk Universitet

Opdateringer

Rettelse
(07.07.2020)

II.1.1)
I stedet for:
Høring: Universiteternes fællesudbud på basis apparatur til laboratoriebrug
Læses:
Basis apparatur til laboratoriebrug - Universiteternes fællesudbud

Høring: Universiteternes fællesudbud på basis apparatur til laboratoriebrug


Syddansk Universitet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddansk Universitet
CVR-nummer: 29283958
Postadresse: Udbudskontoret
By: Odense M
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5230
Land: Danmark
Kontaktperson: Britt Egede Kjeldsen
E-mail: brje@sdu.dk
Telefon: +45 65504687

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/132190563.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.sdu.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring: Universiteternes fællesudbud på basis apparatur til laboratoriebrug

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

1) Høring af basis apparatur til laboratoriebrug.

Høringssvar bedes afgives senest fredag d. 26.juni 2020.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38400000 Instrumenter til kontrol af fysiske karakteristika
38436300 Rysteinkubatorer
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38510000 Mikroskoper
38900000 Diverse måle- og testapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne høring er primært en høring af selve evalueringsmodellen samt opdeling af delaftalerne. Det endelige materiale vil blive sendt i høring senere.

For eksemplets skyld er denne høring opbygget over kategorien "Inkubatorer".

Tilbudsgivere bedes forholde sig til den beskrevne evalueringsmodel og opdeling af delaftaler. Alle input er velkomne. Såfremt der forefindes uhensigtsmæsssigheder i modellen eller opdeling af delaftaler, må I gerne fremsende forslag til ændringer.

Selve kravspecifikationen er alene medsendt for at illustrere at ordregiver stiller krav til de modeller der kan bydes ind med. Den endelige kravspecifikation vil blive sendt i høring senere sammen med det øvrige materiale. Tilsvarende er gældende for tilbudslisten som også er fremsendt for at illustrere evalueringsmodellen.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2020

Send til en kollega

0.063