23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 117-283920
Offentliggjort
18.06.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(18.06.2020)
Illumina Denmark
København

Indkøb af 1 sekvenator (NGS)


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: loneab@rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 1 sekvenator (NGS)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 sekvenator (NGS).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midt har til hensigt at indkøbe en sekvenator. Der kræves en sekvenator med en kapacitet til at sekventere 2 000-3 000 genomer/år med en dækning på 30 x og en meget lav fejlrate (>75 % af baser >Q30) hvilket er jf. gældende internationale standarder (se f.eks. cap.org/member=resources/precision-medicine/next-generation-sequencing-ngc-worksheets). Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvilket pt. kun understøttes af sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing.

Sekvenatoren skal derudover være fleksibel og kunne analysere hele genomer, exomer, targeterede paneler og RNA sekventering. Der skal være en kapacitet på ≥ 5 000 000 000 reads/run.

Afslutningsvis er det et krav, at der er fuld interoperabilitet med afdelingens nuværende delvist automatiserede prøveflow herunder eksisterende sekvenator. Indkøbet har til hensigt at fungere som back up for den sidste del i prøveflowet, dvs. selve sekventeringen efter den primære prøvebehandling fra DNA til sekventeringsklart bibliotek. Disse behandlede biblioteker skal kunne overføres til back up apparatur uden, at det i øvrigt negativt påvirker kliniske svartider eller automatiseringsgraden. Dette er ikke muligt med andre fabrikater end Novaseq fra Illumina.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ja, serviceoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Midt har til hensigt at indkøbe en sekvenator. Der kræves en sekvenator med en kapacitet til at sekventere 2 000-3 000 genomer/år med en dækning på 30 x og en meget lav fejlrate (>75 % af baser >Q30) hvilket er jf. gældende internationale standarder (se f.eks. cap.org/member=resources/precision-medicine/next-generation-sequencing-ngc-worksheets). Fejl-raten skal være meget lav for alle varianttyper (enkeltbase varianter, insertioner og deletioner), hvilket pt. kun understøttes af sequencing-by-synthesis og paired-end sequencing.

Sekvenatoren skal derudover være fleksibel og kunne analysere hele genomer, exomer, targeterede paneler og RNA sekventering. Der skal være en kapacitet på ≥ 5 000 000 000 reads/run.

Afslutningsvis er det et krav, at der er fuld interoperabilitet med afdelingens nuværende delvist automatiserede prøveflow herunder eksisterende sekvenator. Indkøbet har til hensigt at fungere som back up for den sidste del i prøveflowet, dvs. selve sekventeringen efter den primære prøvebehandling fra DNA til sekventeringsklart bibliotek. Disse behandlede biblioteker skal kunne overføres til back up apparatur uden, at det i øvrigt negativt påvirker kliniske svartider eller automatiseringsgraden. Dette er ikke muligt med andre fabrikater end Novaseq fra Illumina.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Illumina Denmark
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 500 000.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrister

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud indenfor 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne per e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: konkurrence og forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2020

Send til en kollega

0.047