23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 123-302027
Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aarhus Universitet

Løbende surveys om danskernes adfærd under corona-krisen (Hasteprocedure)


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Winther Bolet
E-mail: mwb@au.dk
Telefon: +45 93521783

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Løbende surveys om danskernes adfærd under corona-krisen (Hasteprocedure)

Sagsnr.: 2020-0086497
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter indsamling af data i form af besvarelser af spørgeskemaer. Det indebærer at leverandøren kan håndtere og levere daglig dataindsamling, med et target på N=500, af højeste kvalitet i forhold til repræsentativiteten i den danske befolkning for at kunne følge udviklinger i folks reaktioner og håndtering af COVID-19 pandemien over tid.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 605 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72300000 Datatjenester
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med nærværende udbud er at indgå en kontrakt om dataindsamling og -levering i forbindelse med HOPE projektet. Forskningsprojektet, som er en videnskabelig undersøgelse, vil skabe et klart billede af den danske befolkningens reaktioner på og håndtering af COVID-19 pandemien med sigte på forskning i muligheden af at bruge surveydata som et tidligt advarselssystem i forhold til COVID-19 pandemiens udvikling. Formålet er således forskning i fremtidige strategier for håndtering af pandemier og lignende situationer i fremtiden. Data vil blive delt med Statens Serum Institut i anonymiseret og aggregeret form.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af løsning af opgaven / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Forskningsmidlerne, som finansiere dette projekt, er givet til at indsamle data, mens coronakrisen udfolder sig. Det er således nødvendigt at foretage et hasteudbud for at sikre at dataindsamlingen kan ske, mens krisen stadig pågår.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 098-234536
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kantar Gallup
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 605 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020

Send til en kollega

0.063