23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-303510
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Kontrakt vedrørende levering af apparatur til massespektrometri


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende levering af apparatur til massespektrometri

Sagsnr.: P-14062
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Mikrobiologi, SHS Sønderborg sygehus ønsker at udvide med endnu et MALDI-TOF-system med tilhørendesoftware, database og service.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 685 166.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

DK-Sønderborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mikrobiologi afdelingen råder i dag over 1 stk Maldi Biotyper (Bruker), og ønsker at indkøbe yderligere et apparatur til identifikation af bakterier og svampe

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV.1.1). proceduretype / vægtning / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Se beskrivelse under punkt IV.1.1). proceduretype / vægtning / Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Mikrobiologi SHS Sønderborg Sygehus påtænker med denne anskaffelse at supplere med et andet massespektrometer, der udover identifikation af isolater også skal anvendes til påvisning af udvalgte resistensegenskaber og til forskningsbaseret subtypning af isolater m.h.p. udredning af udbrud. Udover identifikation af isolater skal apparaturet anvendes til påvisning af udvalgte resistensegenskaber og til forskningsbaseret subtypning, af isolater med henblik på udredning af udbrud. Mikrobiologi SHS Sønderborg Sygehus ønsker at anskaffe MALDI Biotyper Smart-system fra firmaet Bruker. Ved dette valg er der lagt vægt på analysehastighed, at der medfølger software til subtypning og til analyse af rå spektre. Derudover stilles der krav om, at brugeren i systemet skal kunne danne nye reference-spektre og overføre disse til RUO-databasen. Brugeren skal kunne importere reference-spektre fra en fil, f.eks. fra en anden klinisk mikrobiologisk afdeling og placere disse i RUO-databasen. Brugeren skal ligeledes kunne eksportere egne reference-spektre og f.eks. sende disse til en anden klinisk mikrobiologisk afdeling. Det anskaffede system skal automatisk kunne sende identifikationer foretaget i RUO-systemet elektronisk til sygehusets laboratoriesystem. Systemet skal endvidere være forsynet med subtypningsmodul, der kan påvise udvalgte subtyper med kendte resistens egenskaber. Det anskaffede system skal være forsynet med software, der giver brugeren mulighed for forskningsmæssig tat analysere, tilrette og sammenligne rå spektre, ikke kun peaklister, og derved give brugeren mulighed for selv at udvikle subtypningsspektre og algoritmer til subtypning. Forskningsbaseret subtypning kræver et højtantal laserskud på gentagne spots med bakterier. Systemet skal kunne anvende genbrugelige plader (targets). Systemet skal automatisk kunne rense ion source og ikke have behov for manuel eksternt foretaget fine tuning. Mikrobiologi SHS Sønderborg Sygehus har gennem en markedsundersøgelse fundet at MALDI Biotyper Smart-systemet fra firmaet Bruker Nordic er den eneste leverandør, der kan indfri afdelingens krav, og har derfor til hensigt at indgå kontrakt på leveringen heraf.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 103-248308
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: P-14062
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic
Postadresse: Vallgatan 5
By: Solna
NUTS-kode: SE SVERIGE
Postnummer: 170 67
Land: Sverige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 685 166.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 685 166.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.078