23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-311002
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur

Opdateringer

Rettelse
(09.07.2020)

Del III
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3)
I stedet for:
Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontrakter om anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på Aarhus Kommunes bygge- og anlægsprojekter indenfor de seneste 3 år.
Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer på anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter, der svarer til den udbudte rammeaftale. Referencen skal indeholde oplysninger om:
— Opgavens art
— Kontraktsum (hvis muligt)
— Tidspunkt for opgavens udførelse
— Hvem arbejdet er udført for.
Ved referencer, der svarer til den udbudte rammeaftale, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder samt virksomheder, som omfatter en eller flere af følgende:
— Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter samt indeholder 2 eller flere af følgende IKT-værktøjer:
— Projektweb
— Digitalt udbud og
— Digital kvalitetssikring og mangelgennemgang
— Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter til både små- og store byggeprojekter. Ved små byggeprojekter forstås byggeprojekter til en anlægssum på under 1 mio. DKK ekskl. moms og ved store byggeprojekter forstås byggeprojekter med en anlægssum på 1 mio. DKK ekskl. moms eller derover.
Læses:
Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontrakter om anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter indenfor de seneste 3 år.
Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer på anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter, der svarer til den udbudte rammeaftale. Referencen skal indeholde oplysninger om:
— Opgavens art
— Kontraktsum (hvis muligt)
— Tidspunkt for opgavens udførelse
— Hvem arbejdet er udført for.
Ved referencer, der svarer til den udbudte rammeaftale, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder samt virksomheder, som omfatter en eller flere af følgende:
— Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter samt indeholder 2 eller flere af følgende IKT-værktøjer:
— Projektweb
— Digitalt udbud og
— Digital kvalitetssikring og mangelgennemgang
— Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter til både små- og store byggeprojekter. Ved små byggeprojekter forstås byggeprojekter til en anlægssum på under 1 mio. DKK ekskl. moms og ved store byggeprojekter forstås byggeprojekter med en anlægssum på 1 mio. DKK ekskl. moms eller derover.

Udbud af IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på Aarhus Kommunes bygge- og anlægsprojekter


Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kathrine Ahrenholt
E-mail: aink@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14285f2b-35d0-4c4c-a9a0-7fd975018ccf/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14285f2b-35d0-4c4c-a9a0-7fd975018ccf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14285f2b-35d0-4c4c-a9a0-7fd975018ccf/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på Aarhus Kommunes bygge- og anlægsprojekter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om anskaffelse af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på Aarhus Kommunes bygge- og anlægsprojekter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen i pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede tilbudsgivere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af tilbudsgivers økonomiske kvalifikationer og tilbudsgivers referencer vedrørende anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til ITK-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation af bygge-og anlægsprojekter, som svarer til den udbudte rammeaftale med hovedvægten på tilbudsgivernes referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner, som er angivet i udbudsmaterialet.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud og således ikke optage forhandling med tilbudsgiverne. Herudover forbeholder ordregiver sig retten til at tildele rammeaftalen efter modtagelsen af første reviderede tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anførte mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

- Positiv egenkapital

- Positiv soliditetsgrad.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal beskrive de væsentligste referencer vedrørende kontrakter om anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på Aarhus Kommunes bygge- og anlægsprojekter indenfor de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den støttende enhed, hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer på anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter, der svarer til den udbudte rammeaftale. Referencen skal indeholde oplysninger om:

- Opgavens art

- Kontraktsum (hvis muligt)

- Tidspunkt for opgavens udførelse

- Hvem arbejdet er udført for.

Ved referencer, der svarer til den udbudte rammeaftale, forstås tilsvarende leverancer til kommuner, andre offentlige kunder samt virksomheder, som omfatter en eller flere af følgende:

- Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter samt indeholder 2 eller flere af følgende IKT-værktøjer:

- Projektweb,

- Digitalt udbud og

- Digital kvalitetssikring og mangelgennemgang.

- Leverancer i form af anskaffelse, drift, vedligeholdelse og support af en it-løsning til IKT-værktøjer til digital kommunikation og dokumentation på bygge- og anlægsprojekter til både små- og store byggeprojekter. Ved små byggeprojekter forstås byggeprojekter til en anlægssum på under 1 mio. DKK ekskl. moms og ved store byggeprojekter forstås byggeprojekter med en anlægssum på 1 mio. DKK ekskl. moms eller derover.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over tildelingen af en rammeaftale skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside:

http://klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

Send til en kollega

0.078