23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316373
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Vindere

Dako Omnis FISH/ICH stainer, Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus

(07.07.2020)
Agilent Technologies Aps
Produktionsvej 42
2600 Glostrup

Dako Omnis FISH/ICH stainer, Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Majbritt Christesen
E-mail: majbritt.christensen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440380

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dako Omnis FISH/ICH stainer, Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus

Sagsnr.: 15308
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

2 stk. Dako Omnis FISH/ICH stainer, anskaffes på vegne af: Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 174 479.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33910000 Dissektionsinstrumenter og -artikler til patologi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

2 stk. Dako Omnis FISH/ICH stainer, anskaffes på vegne af: Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Syddanmark har til hensigt at anskaffe 2. stk fuldautomatiseret FISH/ICG strainer af typen Dako Omnis til Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus. Der ønskes 2 fuldautomatisk, LIS opkoblet instrumenter understøttende såvel »continuous slide loading« som »batch processing«, der er i stand til at udføre både FISH og IHC analyser i et fleksibelt og brugervenligt workflow med fokus på korte turn around tider (TAT). FISH og IHC analyser skal kunne udføres simultant, uden at de korte farvningstider kompromitteres. Specielt vigtigt er det, at instrumenterne skal kunne udføre FISH analyser med TAT på max. 4 timer. Instrumenterne skal ligeledes understøtte »overnight runs« af analyser, samt tilbyde »on-board« temperatur kontrolleret reagensopbevaring af antistoffer, prober og detektionssystemer. I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15308
Betegnelse:

Dako Omnis FISH/ICH stainer, Patologi; Klinisk Diagnostisk Afdeling; Sydvestjysk Sygehus

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Agilent Technologies Aps
Postadresse: Produktionsvej 42
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Telefon: +45 70130030
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 174 749.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

Send til en kollega

0.047