23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 136-335666
Offentliggjort
16.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Banedanmark

Udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vedligeholdelsesapp


Banedanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Felici
E-mail: ACMF@bane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vedligeholdelsesapp

Sagsnr.: 2020-13245
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal udvikles og driftes en app til vedligehold som opfylder markedsstandard og understøtter vedligeholdelsesprocesserne i SAP back-end, en fleksibel løsning med mulighed for at tilpasse løsningen til forretningsbehovet. Appen leveres som cloudløsning. Som option en app til tidsregistrering samt en dataindsamlingsløsning

Følgende leverancer indgår i opgaven:

Udvikling og implementering af vedligeholdelsesapplikation, hypercare af løsning, fejlretning af alle fejl der er relateret til leverancen, løbende opdatering af software, så den matcher iOS versionen, fejlretning af følgefejl i forbindelse med iOS opdateringer, fejlretning i leverandørens standardkodebase, drift, support og vedligehold frem til kontraktudløb. Banedanmark forventer at vedligeholdelsesappen skal kunne tilgås af mindst ca. 600 brugere, herunder mindst ca. 200 samtidige brugere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 3 894 500.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212210 Udvikling af programmel til netværk
72212211 Udvikling af programmel til sammenkobling af platforme
72212450 Udvikling af programmel til tidsregnskab eller personalestyring
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal implementeres og leveres en applikation som teknikere kan bruge i forbindelse med vedligehold i og omkring sporet. Følgende leverancer indgår i opgaven:

1) Udvikling og implementering af vedligeholdelsesapplikation.

2) Hypercare af løsning.

3) Fejlretning af alle fejl der er relateret til leverancen.

4) Løbende opdatering af software, så den matcher iOS versionen.

5) Fejlretning af følgefejl i forbindelse med iOS opdateringer.

6) Fejlretning i leverandørens standardkodebase.

7) Drift, support og vedligehold frem til kontraktudløb.

Banedanmark ønsker at opnå:

- En cloud-baseret løsning

- En app til vedligehold som opfylder markedsstandard og understøtter vedligeholdelsesprocesserne i SAP back-end

- Lave driftsomkostninger

- En fleksibel løsning med mulighed for at tilpasse løsningen til forretningsbehovet

- Som option en app til tidsregistrering samt en dataindsamlingsløsning.

Banedanmark forventer, at vedligeholdelsesapplikationen skal kunne tilgås af mindst ca. 600 brugere, herunder tilgås af mindst ca. 200 samtidige brugere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelser af tidsplan, beskrivelse af kravspecifikation og løsningsbeskrivelse og beskrivelse af tilbudte medarbejdere / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende optioner, som skal aktiveres senest:

- Optionen på tidsregistreringsappen, pkt. 11.2, bilag 3, skal aktiveres senest ved kontraktunderskrift

- Optionen om dataindsamling, pkt. 11.1, bilag 3, skal aktiveres senest ved kontrakt-underskrift

- Drift, support og vedligehold forbundet med applikationen i 2 * 1 år yderligere skal aktiveres senest 3 måneder inden udløb af eksisterende kontraktperiode.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 059-142499
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud vedrørende tilrådighedsstillelse af vedligeholdelsesapp

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Invokers A/S
CVR-nummer: 29695989
By: København N
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 894 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2020

Send til en kollega

0.062