23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 139-342210
Offentliggjort
21.07.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO)


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mettemarie.tange@gmail.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland besluttede i 2019 at nedsætte et program for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) for at sikre en overordnet styring af de forskellige digitaliserings- og konsolideringstiltag inden for det billeddiagnostiske område. Programmet har til formål at sikre en strategisk og koordineret styring af de forskellige initiativer og projekter inden for det billeddiagnostiske området for at sikre sammenhæng mellem forretningsprocesser og de digitale løsninger.

Programmet har ansvaret for udbud og implementering af en ny løsning til erstatning for de 3 nuværende RIS/PACS løsninger og det regionale billedarkiv (XDS/VNA).

Derudover har det ansvaret for udbud og implementering af et nyt dosismonitoreringssystem og nye ekkokardiografiske system samt gennemførelsen af en AI-analyse med henblik på et efterfølgende AI-pilotprojekt.

På det overordnede plan har programmet ansvar for at gennemføre 70 % af tiltagene i de digitale mål på det billeddiagnostiske område.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Baggrund:

- Region Sjælland besluttede i 2019 at nedsætte et program for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) for at sikre en overordnet styring af de forskellige digitaliserings- og konsolideringstiltag inden for det billeddiagnostiske område.

Formål:

- Programmet har til formål at sikre en strategisk og koordineret styring af de forskellige initiativer og projekter inden for det billeddiagnostiske området for at sikre sammenhæng mellem forretningsprocesser og de digitale løsninger.

Omfang:

Programmet har ansvaret for udbud og implementering af en ny løsning til erstatning for de 3 nuværende RIS/PACS løsninger og det regionale billedarkiv (XDS/VNA).

Der ud over har det ansvaret for udbud og implementering af et nyt dosismonitoreringssystem og nye ekkokardiografiske system samt gennemførelsen af en AI-analyse med henblik på et efterfølgende AI-pilotprojekt.

På det overordnede plan har programmet ansvar for at gennemføre 70 % af tiltagene i de digitale mål på det billeddiagnostiske område. Et udsnit af tiltagene er,

Borger:

- Kan tilgå informationer via Min Sundhedsplatform

Data:

- Alle typer af data er tilgængelige i et leverandøruafhængigt regionalt fællesarkiv for blandt andet at sikre et bedre grundlag for AI.

Processer:

Fuld funktionalitet for gennemsyn, viderebearbejdelse, analyse og rapportgenerering.

Organisationen:

- Grundlag for fleksibel opgavedeling mellem matrikler og geografier.

Systemer:

- Én regional billeddiagnostisk løsning der sikrer, at billeddiagnostisk informationer og data er integreret i Sundhedsplatformen.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Region Sjælland ønsker at gennemføre en række markedsdialoger den 21., 24. og 28. september 2020 for at få en indsigt i, hvilke funktionelle muligheder der findes for de forskellige løsninger på markedet. Emnerne er diagnostiske billedviewers (universal viewer) og hvilke specialer denne understøtter samt samarbejdsværktøjer.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Markedsdialoger

Region Sjælland ønsker at gennemføre en række markedsdialoger for at få en indsigt i, hvilke funktionelle muligheder der findes for de forskellige løsninger på markedet. I første omgang er det planlagt at gennemføre markedsdialoger den 21., 24. og 28. september 2020 på Scandic i Ringsted.

Emnerne er diagnostiske billedviewers (universal viewer) og hvilke specialer denne understøtter samt samarbejdsværktøjer.

Hovedfokus er, at de kommende systemer:

- har en høj grad af anvendelighed for lægeligt, pleje og administrativt personale.

- understøtter, at lægeligt, pleje og administrativt personale får fuld funktionalitet til gennemsyn, viderebearbejdelse, analyse og rapportgenerering.

- sikrer adgang til moderne samarbejdsværktøjer, som understøtter interregionalt og multi-disciplinært samarbejde og informationsdeling.

- gør det muligt at tilgå alt relevant data fra brugerens primære værktøjer.

Deltagere

Programmet har 26 kliniske programdeltagere med nedenstående stillingsbetegnelser:

- ledende overlæger, specialeansvarlig overlæge, afdelingslæge, overlæger og læger

- afdelingssygeplejerske og sygeplejersker

- ledende overradiograf, beskrivende radiografer og radiografer

- lægesekretærer.

Følgende Sundhedsfaglige Råd er repræsenterede og deltager i forskelligt omfang i programmet:

- SFF Akutmedicin

- SFR Gynækologi og obstetrik

- SFR Intern medicin: Endokrinologi

- SFR Intern medicin: Hæmatologien

- SFR Intern medicin: Kardiologi

- SFR Karkirurgi

- SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

- SFR Neurologien

- SFR Ortopædisk kirurgi

- SFR Oto-rhini-laryngologi

- SFR Patologi

- SFR Plastik- og mammakirurgi

- SFR Radiologi

- SFR Tand, mund og kæbekirurgi

- SFR Urologi.

Senere forløb:

Region Sjælland forventer senere på året at invitere til markedsdialoger for at få indsigt i de løsninger som tilbydes på XDS/VNA og AI området. Der ud over ønskes der markedsdialoger omkring udbudsmæssige, juridiske og kommercielle områder.

Tilmelding:

Interesserede deltagere bedes anmelde sig til modradi@regionsjaelland.dk Eventuelle spørgsmål bedes sendt sammested.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2020

Send til en kollega

0.047