23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 139-342598
Offentliggjort
21.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Kontrakt om levering, vedligeholdelse og support af et it-system til ekkokardiografi

(19.07.2021)
Siemens Healthcare A/S
2750 Borupvang 9

Opdateringer

Rettelse
(17.08.2020)

II.1.5)
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 5 000 000 DKK

II.2.6)
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 5 000 000 DKK

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 21-08-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-09-2020
Time: 12:00

Levering, vedligeholdelse og support af it-system til ekkokardiografi


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93557985

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eca28ef1-851d-47f5-8751-b97310e7d623/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eca28ef1-851d-47f5-8751-b97310e7d623/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eca28ef1-851d-47f5-8751-b97310e7d623/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eca28ef1-851d-47f5-8751-b97310e7d623/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Health

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, vedligeholdelse og support af it-system til ekkokardiografi

Sagsnr.: Ekkokardiografisk løsning - Sagsnr.: 32868
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland udbyder hermed en kontrakt vedrørende levering, vedligeholdelse og support af en fuldt regionalt dækkende it-løsning til ekkokardiografi/hjerteultralyd.

Ekkokardiografisystemet skal integreres med Region Sjællands Sundhedsplatform og al relevant information, inklusive alle billeder, skal ubeskåret lagres i regionens VNA.

Systemet bør kunne understøtte almindelige ekkokardiografiske analyser, 3D optagelser, størrelsesmålinger, ligeledes på børn, håndtere views og specielle optagelser som f.eks. doppler, samt skal understøtte fuld funktionalitet fra regionens flere forskellige fabrikater af udstyr. Herudover skal løsningen understøtte faglige konferencer (både interne og MDT), og kunne udveksle ultralydsundersøgelser og -resultater med regionens samarbejdspartnere.

En nærmere beskrivelse af den udbudte kontrakt, krav til it-systemet mv. findes i pkt. II.2.4 nedenfor samt i kravspecifikationerne. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formål med udbuddet:

- Regionen ønsker at få leveret en fuldt regionalt dækkende løsning til ekkokardiografi / hjerte ultralyd, samt vedligeholdelse af denne.

- Derudover skal der leveres et præproduktions-, test- og uddannelsesmiljø. Kunden ønsker overensstemmelse imellem alle leverede miljøer: Produktions-, præproduktions-, test- og uddannelsesmiljø.

- Ekkokardiografisystemet skal integreres med Region Sjællands sundhedsplatform og al relevant information, inklusive alle billeder, skal ubeskåret lagres i regionens VNA.

- Det vil være et krav, at datasikkerheden er håndteret efter gældende lovgivning på området og i øvrigt følger regionens krav til IT-systemer.

- Systemet bør kunne understøtte almindelige ekkokardiografiske analyser, 3D optagelser, størrelsesmålinger, ligeledes på børn, håndtere views og specielle optagelser som f.eks. doppler, samt skal understøtte fuld funktionalitet fra regionens flere forskellige fabrikater af udstyr:

- ca. 60 Healthcare Vivid-modeller

- over 20 Philips - primært CVx og Epiq

- + ældre modeller fra begge producenter.

- Herudover skal løsningen understøtte faglige konferencer (både interne og MDT), og kunne udveksle ultralydsundersøgelser og -resultater med regionens samarbejdspartnere.

Baggrund:

- Der udføres årligt mere 30 000 ekkokardiografiske ultralydsundersøgelser

- Informationer om patienten og informationer til at støtte patientsammenhængen fås gennem sundhedsplatformen

- Det nuværende system benyttes på alle kardiologiske afdelinger i Region Sjælland

- Systemet er indkøbt før 2010, og versionen har ikke længere fuld support fra leverandøren

- Systemet er ikke dimensioneret til at håndtere den producerede datamængde.

Brugere:

- Ca. 350 medarbejdere fordelt over alle kardiologiske afdelinger, kardiologiske specialer på afdelinger, akutafdelinger, intensiv afdelinger med videre i Region Sjælland

- Derudover vil det berøre samtlige brugere af sundhedsplatformen, der skal drage nytte af de ekkokardiografiske ultralydsundersøgeler.

Udbytte:

- En kvalitetsforbedring i forhold til øget kvalitet i patientbehandlingen, samt en smidigere rbejdsgang for klainikere

- Gennemsyn, analyse og rapportering af de ekkokardiografiske opgaver håndteres løsningen

- Al data leveres ikke-modificeret til den nye VNA

- Understøtter alle modalitetsleverandører, uanset om de bruger proprietære datatyper

- Understøttelse af plugin-løsninger, som kan læse, vise og bearbejde andre leverandørers data

- Lagring af alle undersøgelser i regionens VNA, således at undersøgelserne bliver fuldt tilgængelige for alle klinikere

- Understøttelse af GDPR

- Leverandøruafhængighed ved apparatanskaffelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har ret til at forlænge kontrakten 4 (fire) gange med hver 12 (tolv) måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Modtager ordregiver flere end 5 ansøgninger, vil udvælgelsen ske på baggrund af følgende kriterier:

- Referencer: Hvilke ansøgere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

i. at ansøger viser en tydelig erfaring med levering af ekkokardiografiske systemer,

ii. Ansøgers erfaring med levering og drift af ekkokardiografiske systemer som det udbudte til kunder som ordregiver, herunder i størrelse og karakter,

iii. relevansen af de fremlagte referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1, jf. bilag 13 samt underbilag 13-1: Tilslutning til kommende PACS/VNA.

Kunden planlægger en konsolidering af sine billedarkiver og forventer derfor, at regionens VNA bliver udskiftet eller væsentligt opdateret i løbet af kontraktens løbetid.

Alle kliniske data fra løsningen skal gemmes i kundens VNA. Der vil være behov for ændringer i løsningen og løsningens integrationer ved implementering af et nyt VNA, således at alle kliniske data gemmes i kundens nye VNA.

Option 2, jf. bilag 13 og underbilag 13-2: Kunden har ret til at forlænge kontrakten 4 (fire) gange med hver 12 (tolv) måneder.

Option 3, jf. bilag 13 og underbilag 13-3: Kunden har anmodet om en option på øget driftseffektivitet på 98 % (24/7/365).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 6 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår for levering af ydelser, som den herved udbudte

- Ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Ansøger har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 6 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår for levering af ydelser, som den herved udbudte

- Ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Ansøger har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- Ansøger har en erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen til at løse den udbudte opgave, stiller ordregiver krav til ansøgers tekniske og faglige kapacitet. Ansøger skal følgelig for at komme i betragtning og opnå adgang til at afgive tilbud på den udbudte ydelse beskrive i ESPD’et, at ansøger har erfaring med udarbejdelse eller håndtering af tilsvarende opgaver som den udbudte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal kunne dokumentere udførelse af minimum 3 relevante referencer på levering af ekkokardiografisk system. Referencerne skal have et tilsvarende omfang og indeholde arbejdsprocesser for driften af den ekkokardiografiske løsning, der svarer til den udbudte opgave. Med ”tilsvarende omfang” forstås referencer, som viser, at ansøger har leveret, vedligeholdt og driftet en ekkokardiografisk løsning for en kunde med samme størrelse og karakter som ordregiver.

- De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som er igangsat og driftet i mere end ét år tillige accepteres. I forhold til det angivne omfang af ydelsen henvises der til størrelsen af ordregivers eksisterende it-driftsmiljø, jf. kontraktens bilag 2-1 (kundens it-miljø).

Afleverer ansøgeren mere end 3 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 3 referencer, der er uploadet først. Dette omfatter tillige eventuelle referencer fra underleverandører, som ansøger støtter sig på i forhold til teknisk kapacitet.

For hver reference skal følgende oplyses:

i. perioden for opgavens udførsel, herunder transitionsperiode og driftsperiode,

ii. navnet på kunden,

iii. kontaktperson hos kunden,

iv. en kort beskrivelse af den løste opgave med redegørelse for den leverede løsning og den gennemførte vedligeholdelse og support under driften af løsningen, herunder med oplysning om ansøgers projektansvar, og hvordan ansøger sikrede, at levering og den efterfølgende drift af løsningen blev en succes,

v. den samlede kontraktsum.

- At mindst én af tilbudsgivers referencer, der lever op til kravene ovenfor, har en samlet kontraktsum på mindst 1 mio. DKK.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke Ansøgere, der er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.

Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbe-kendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2020

Send til en kollega

0.046