23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 174-420516
Offentliggjort
08.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Begrænset udbud af rammeaftale om levering af it-konsulentydelser inden for Micro Focus produkter


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristine Helbo Friis
E-mail: krihf@ltk.dk
Telefon: +45 21519654

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a18c399-edd3-4964-8218-dd173d18fc6f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a18c399-edd3-4964-8218-dd173d18fc6f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a18c399-edd3-4964-8218-dd173d18fc6f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4a18c399-edd3-4964-8218-dd173d18fc6f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftale om levering af it-konsulentydelser inden for Micro Focus produkter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter levering af konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse af denne rådgivning, i relation til Kommunens it-arkitektur. De 4 delaftaler, som tilsammen udgør den samlede rammeaftale, omfatter hver én kategori, inden for it-arkitektur:

- Delaftale 1 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Adgangsstyring (Access Manager)”.

- Delaftale 2 vedrører konsulentydelser ved udvikling, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), udvikling”.

- Delaftale 3 vedrører konsulentydelser ved drift, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), drift”.

- Delaftale 3 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Compliance (Governance, Reporting, Sentinel/ArcSite)”.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af konsulentydelser i kategorien adgangsstyring (Access Manager)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Adgangsstyring (Access Manager)”.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer, erfaring samt metoder og værktøjer / Vægtning: 18,75
Kvalitetskriterium - Navn: Tidligere udførte, lignende opgaver / Vægtning: 56,25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse á 2 x1 år. Option på forlængelse af delaftalen udløses automatisk, såfremt leverandøren ikke modtager særskilt skriftlig meddelelse fra kunden om, at kunden ikke vil gøre brug af optionen på forlængelse. Såfremt kunden ikke vil anvende optionen på forlængelse, vil leverandøren modtage skriftlig meddelelse herom senest 3 måneder inden delaftalens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er ordregivers vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af ansøgere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 5 egnede ansøgere pr. delaftale:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser, som delaftalen hidrører (herunder udvikling af nye koncepter, fejlfinding på eksisterende linking, i relation til it-arkitektur inden for Micro Focus produkter) og

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af ovenstående ydelser til en offentlig myndighed, offentretlige organer eller private virksomheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af konsulentydelser i kategorien identitetsstyring (IdM), udvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører konsulentydelser ved udvikling, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), udvikling”.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer, erfaring samt metoder og værktøjer / Vægtning: 18,75
Kvalitetskriterium - Navn: Tidligere udførte, lignende opgaver / Vægtning: 56,25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse á 2 x1 år. Option på forlængelse af delaftalen udløses automatisk, såfremt leverandøren ikke modtager særskilt skriftlig meddelelse fra kunden om, at kunden ikke vil gøre brug af optionen på forlængelse. Såfremt kunden ikke vil anvende optionen på forlængelse, vil leverandøren modtage skriftlig meddelelse herom senest 3 måneder inden delaftalens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er ordregivers vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af ansøgere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 5 egnede ansøgere pr. delaftale:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser, som delaftalen hidrører (herunder udvikling af nye koncepter, fejlfinding på eksisterende linking, i relation til it-arkitektur inden for Micro Focus produkter) og

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af ovenstående ydelser til en offentlig myndighed, offentretlige organer eller private virksomheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af konsulentydelser i kategorien identitetsstyring (IdM), drift

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 vedrører konsulentydelser ved drift, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Identitetsstyring (IdM), drift”.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer, erfaring samt metoder og værktøjer / Vægtning: 18,75
Kvalitetskriterium - Navn: Tidligere udførte, lignende opgaver / Vægtning: 56,25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse á 2 x1 år. Option på forlængelse af delaftalen udløses automatisk, såfremt leverandøren ikke modtager særskilt skriftlig meddelelse fra kunden om, at kunden ikke vil gøre brug af optionen på forlængelse. Såfremt kunden ikke vil anvende optionen på forlængelse, vil leverandøren modtage skriftlig meddelelse herom senest 3 måneder inden delaftalens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er ordregivers vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af ansøgere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 5 egnede ansøgere pr. delaftale:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser, som delaftalen hidrører (herunder udvikling af nye koncepter, fejlfinding på eksisterende linking, i relation til it-arkitektur inden for Micro Focus produkter) og

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af ovenstående ydelser til en offentlig myndighed, offentretlige organer eller private virksomheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af konsulentydelser i kategorien compliance (Governance, Reporting, Sentinel/ArcSite)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 vedrører konsulentydelser, herunder udførende opgaver der ligger i direkte forlængelse heraf, inden for kategorien ”Compliance (Governance, Reporting, Sentinel/ArcSite)”.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer, erfaring samt metoder og værktøjer / Vægtning: 18,75
Kvalitetskriterium - Navn: Tidligere udførte, lignende opgaver / Vægtning: 56,25
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse á 2 x1 år. Option på forlængelse af delaftalen udløses automatisk, såfremt leverandøren ikke modtager særskilt skriftlig meddelelse fra kunden om, at kunden ikke vil gøre brug af optionen på forlængelse. Såfremt kunden ikke vil anvende optionen på forlængelse, vil leverandøren modtage skriftlig meddelelse herom senest 3 måneder inden delaftalens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er ordregivers vurdering, at dette opnås bedst ved at sammensætte feltet af ansøgere ud fra følgende kriterier, hvis der er mere end 5 egnede ansøgere pr. delaftale:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser, som delaftalen hidrører (herunder udvikling af nye koncepter, fejlfinding på eksisterende linking, i relation til it-arkitektur inden for Micro Focus produkter) og

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af ovenstående ydelser til en offentlig myndighed, offentretlige organer eller private virksomheder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Årsomsætning ESPD, del IV.B,1.a

- Årsomsætning inden for delaftalens område ESPD, del IV.B, 2.a

- Egenkapital, ESPD, del IV.B, 6.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal der alene oplyses om nøgletallene for det/de afsluttede regnskabsår, hvor ansøger har eksisteret. I ESPD, del IV.B, 3 oplyses i givet fald, hvornår ansøger etablerede eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årsomsætning på minimum 0,5 mio. DKK.

- Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en årsomsætning, inden for delaftalens område, på minimum 0,5 mio. DKK.

- Det er et mindstekrav, at ansøger har positiv egenkapital for de seneste 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Liste over de 3 betydeligste tjenesteydelser af sammenlignelig karakter/lignende opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en overordnet karakteristik af kontrakten og angivelse af kontraktlængde (beskrivelse), årlig omsætning for kontrakten (beløb), kontraktforholdets starttidspunkt (datoer), navnet på den offentlige eller private kunde (modtagere), ESPD, del IV.C,1.b.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har erfaring med levering af sammenlignelig karakter/lignende opgaver til enten offentlige myndigheder, offentretlige organer eller private virksomheder.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020

Send til en kollega

0.047