23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-539774
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Standardsoftware


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Berit Bünger Torp
E-mail: bbt@ski.dk
Telefon: +45 20855645
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e0debc7-b4a9-4d37-9b9d-98b63e5b8435/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e0debc7-b4a9-4d37-9b9d-98b63e5b8435/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9e0debc7-b4a9-4d37-9b9d-98b63e5b8435/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Standardsoftware

Sagsnr.: 02.06
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for standardsoftware og relaterede ydelser (02.06 Standardsoftware).

Standardsoftware defineres som software, der er præfabrikeret og er kommercielt tilgængeligt. Standardsoftware omtales også som COTS (Commercial Off The Shelf). En nærmere definition af arten af software er angivet i afsnit II.2.4).

Det dynamiske indkøbssystem indeholder 2 kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2).

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

Det er SKI’s forventning, at hovedparten af indkøbene i begge kategorier kan kategoriseres indenfor følgende typeindkøb:

1) Genanskaffelse af eksisterende standardsoftwarefunktionalitet

2) Indgåelse af aftaler for support og vedligehold for eksisterende standardsoftware

3) Anskaffelse af ny standardsoftwarefunktionalitet.

Det er SKI's vurdering, at varekøb samlet set udgør kontrakternes hovedformål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Standardsoftware

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det dynamiske indkøbssystem består af 2 kategorier.

Forskellen mellem de 2 kategorier består i en differentiering af, hvorvidt kunden i det konkrete indkøb har behov for at evaluere på andet end pris.

Kategori 1 omfatter de tilfælde, hvor kunden kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på leverandørernes tilbudte priser, mens kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor kunden har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte løsninger (kvalitet). Kunderne har mulighed for at inddrage f.eks. skifteomkostninger ved evalueringen af underkriteriet pris i kategori 2.

Begge kategorier kan bruges til at anskaffe følgende ydelsesområder, som nærmere beskrevet i bilag C, systemets genstand: Standardsoftware, support- og vedligeholdelsesaftaler til standardsoftware, installation/ implementering og konfiguration, samt relaterede ydelser i form af uddannelse samt rådgivning relateret til standardsoftware.

Der kan anskaffes standardsoftware og relaterede ydelser indenfor følgende funktionelle områder:

1) Application Infrastructure and Middleware

2) Application Development

3) Customer Experience and Relationship Management (CRM)

4) Enterprise Resource planning (ERP)

5) Supply Chain Management (SCM)

6) Project and Portfolio Management

7) Email and Authoring

8) Content Services

9) IT Operations

10) Operating Systems

11) Storage Management

12) Virtualization Infrastructure

13) Security

14) Data Management

15) Analytics and Business Intelligence

16) Other Application Software (Collaboration Services, Enterprise IM og Web Conferencing)

17) Other Infrastructure Software.

De funktionelle standardsoftwareområder er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag D, oversigt over funktionelle standardsoftwareområder.

Standardsoftware kan anskaffes som et produkt eller som en service, tidsbegrænset eller tidsubegrænset, til at installere lokalt, eller til at tilgå via en browser eller lign., hvor licensgiver stiller softwaren til rådighed, typisk som en cloudløsning.

Systemet kan ikke anvendes til at indgå aftale om udvikling af ny softwarefunktionalitet, som udvikles specifikt til kunden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er baseret på et skøn over den højst anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Standardsoftware

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det dynamiske indkøbssystem består af 2 kategorier.

Forskellen mellem de 2 kategorier består i en differentiering af, hvorvidt kunden i det konkrete indkøb har behov for at evaluere på andet end pris.

Kategori 1 omfatter de tilfælde, hvor kunden kan få dækket sit behov ved alene at evaluere på leverandørernes tilbudte priser, mens kategori 2 anvendes i de tilfælde, hvor kunden har behov for at evaluere på både pris og på leverandørernes tilbudte løsninger (kvalitet). Kunderne har mulighed for at inddrage f.eks. skifteomkostninger ved evalueringen af underkriteriet pris i kategori 2.

Begge kategorier kan bruges til at anskaffe følgende ydelsesområder, som nærmere beskrevet i bilag C, systemets genstand: Standardsoftware, support- og vedligeholdelsesaftaler til standardsoftware, installation/ implementering og konfiguration, samt relaterede ydelser i form af uddannelse samt rådgivning relateret til standardsoftware.

Der kan anskaffes standardsoftware og relaterede ydelser indenfor følgende funktionelle områder:

1) Application Infrastructure and Middleware

2) Application Development

3) Customer Experience and Relationship Management (CRM)

4) Enterprise Resource planning (ERP)

5) Supply Chain Management (SCM)

6) Project and Portfolio Management

7) Email and Authoring

8) Content Services

9) IT Operations

10) Operating Systems

11) Storage Management

12) Virtualization Infrastructure

13) Security

14) Data Management

15) Analytics and Business Intelligence

16) Other Application Software (Collaboration Services, Enterprise IM og Web Conferencing)

17) Other Infrastructure Software.

De funktionelle standardsoftwareområder er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes bilag D, oversigt over funktionelle standardsoftwareområder.

Standardsoftware kan anskaffes som et produkt eller som en service, tidsbegrænset eller tidsubegrænset, til at installere lokalt, eller til at tilgå via en browser eller lign., hvor licensgiver stiller softwaren til rådighed, typisk som en cloudløsning.

Systemet kan ikke anvendes til at indgå aftale om udvikling af ny softwarefunktionalitet, som udvikles specifikt til kunden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

SKI forbeholder sig retten til at forlænge systemets varighed via en bekendtgørelse herom jf. udbudslovens § 107.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 100
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er baseret på et skøn over den højst anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

N/A

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: 2 relevante referencer vedrørende tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for ansøgningsfristen.

Ved tilsvarende opgaver forstås opgaver indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder:

Ydelsesområder for kategori 1:

1) Standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

2) Support- og vedligeholdsaftaler til standardsoftware, hvilket omfatter fejlrettelse, opdateringer, forbedringer mm. samt teknisk support relateret til standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

3) Implementering/installation og/eller konfiguration af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4), herunder projektledelse relateret til at implementere/installere og/eller konfigurere standardsoftware.

Ydelsesområder for kategori 2:

1) Standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

2) Support- og vedligeholdsaftaler til standardsoftware, hvilket omfatter fejlrettelse, opdateringer, forbedringer mm. samt teknisk support relateret til standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

3) Implementering/installation og/eller konfiguration af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4), herunder projektledelse relateret til at implementere/installere og/eller konfigurere standardsoftware.

4) Undervisning i brugen af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

5) Rådgivning relateret til anskaffelse og/eller brug af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

Kontrakten, som ansøger angiver som reference, kan være startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løbe videre efter ansøgningsfristen, men der kan alene lægges vægt på den del af kontrakten, der er udført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger skal derfor alene beskrive og angive værdien for den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger står ved sin erklæring i ESPD’et inde for, at der alene er beskrevet og angivet værdien for den del af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

For hver reference angives en start- og slutdato for kontrakten.

For hver reference angives modtageren, dvs. kundens navn.

For hver reference angives en kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke funktionelle standardsoftwareområde(r), jf. afsnit II.2.4), der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis.

For hver reference angives værdien for de opgaver, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Bemærk, at der er forskellige mindstekrav til referencens værdi i henholdsvis kategori 1 og kategori 2 samt forskellige krav til hvilke ydelsesområder, der kan indgå i værdien.

Samme reference kan anvendes til ansøgning i begge kategorier, hvis den opfylder kravene i disse.

SKI forbeholder sig mulighed for at rette henvendelse til ansøger med henblik på at kontrollere en references rigtighed, hvis der er angivet oplysninger, der giver SKI anledning til tvivl.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For optagelse i kategori 1:

Som mindstekrav kræves 2 referencer på udførsel af tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år (i henhold til datoen for ansøgningsfrist). Ved tilsvarende opgaver forstås opgaver indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder:

1) Standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

2) Support- og vedligeholdsaftaler til standardsoftware, hvilket omfatter fejlrettelse, opdateringer, forbedringer mm. samt teknisk support relateret til standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

3) Implementering/installation og/eller konfiguration af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4), herunder projektledelse relateret til at implementere/installere og/eller konfigurere standardsoftware.

Værdien af den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen, skal for hver reference være mindst 20 mio. DKK.

For optagelse i kategori 2:

Som mindstekrav kræves 2 referencer på udførsel af tilsvarende opgaver indenfor de seneste 3 år (i henhold til datoen for ansøgningsfrist). Ved tilsvarende opgaver indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder:

1) Standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

2) Support- og vedligeholdsaftaler til standardsoftware, hvilket omfatter fejlrettelse, opdateringer, forbedringer mm. samt teknisk support relateret til standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

3) Implementering/installation og/eller konfiguration af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4), herunder projektledelse relateret til at implementere/installere og/eller konfigurere standardsoftware.

4) Undervisning i brugen af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

5) Rådgivning relateret til anskaffelse og/eller brug af standardsoftware indenfor et eller flere funktionelle områder som defineret i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4).

Værdien af den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen, skal for hver reference være mindst 200 000 DKK.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kunden har i den enkelte konkurrencesituation mulighed for at angive brugsvilkår for anvendelsen af softwaren, som af kunden skønnes relevante og saglige for det konkrete indkøb. Dette kan f.eks. være vilkår for varsling om en audit af den anskaffede software, vilkår for regulering af kundens anvendelse af den anskaffede software mm. Brugsvilkår vil fremgå af kundens udbudsmateriale i det konkrete indkøb, og skal være baseret på saglige og objektive hensyn.

Ved kundens køb på det dynamiske indkøbssystem vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren, der regulerer leverandørens forpligtelser overfor kunden. Som bilag til leveringsaftalen vil der være en trepartsaftale, der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder en regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Rapporteringen er af betydning for SKI’s løbende monitorering af omsætningen på systemet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/12/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2.

3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere mandag den 16. november 2020 kl. 10.00-11.00, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1.

4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål.

5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler.

6) Kunderne kan i de konkrete indkøb beslutte, at der kan afgives alternative eller sideordnede tilbud. Det vil i givet fald fremgå af kundens opfordringsskrivelse.

7) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad afsnit II.1.5) og II.2.14): Den skønnede værdi er baseret på SKI’s markedskendskab. Værdien af træk på SKI’s nuværende rammeaftale for standardsoftware er taget i betragtning, og er korrigeret i lyset af forventninger til værdien af det nye dynamiske indkøbssystem. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af skiftet i indkøbsmetoden, som åbner for en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på 6 år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de 2 kategorier er udtryk for den forventede højst anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems levetid. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems løbetid i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier.

Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 12. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes del 3.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.062