23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-553494
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Udbud af It-løsning til understøttelse af den fælles offentlige ledelsesevaluering


Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Larsen
E-mail: anjel@medst.dk
Telefon: +45 35271103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.medst.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14793cfd-4f37-4162-8f0e-302b12d769dd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af It-løsning til understøttelse af den fælles offentlige ledelsesevaluering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I regi af den tværoffentlige aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor skal Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet stille et fælles offentligt ledelsesevalueringsværktøj til rådighed for alle offentlige organisationer.

Værktøjet skal systemunderstøttes af en it-løsning, som de offentlige organisationer kan benytte sig af, når de skal anvende det fælles offentlige ledelsesevalueringsværktøj.

På denne baggrund udbyder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en rammeaftale om udvikling og tilrådighedsstillelse af et it-system for ordregiverne, herunder levering af konsulenttimer til udvikling af integrationer til andre it-systemer efter den enkelte ordregivers bestilling.

Inden udbuddet gennemføres ønsker Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at gennemføre en markedsundersøgelse. Adgang til markedsundersøgelsen kan findes via URL angivet i del I.I.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Leverandøren vil kunne udføre hovedelen af sine aktiviteter fra egen adresse.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver anslår, at it-løsningen gennemsnitligt vil blive udbredt til organisationer inden for stat, kommuner og regioner svarende til et samlet antal ansatte på 370 000 i løbet rammeaftalens løbetid på 4 år, inklusive optioner på forlængelser.

Anvendelsen af løsningen vil være frivillig for den enkelte brugerorganisation. Ordregiver kan ikke anslå størrelsen af de enkelte organisationer, der vil tilslutte sig it-løsningen, eller den størrelsesmæssige fordeling heraf.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen betaler leverandøren et engangsvederlag for etablering af it-systemet og et årligt driftsvederlag, og disse vederlag er faste og uafhængige af antallet af tilsluttede offentlige organisationer og deres størrelse.

De enkelte offentlige organisationer betaler leverandøren et vederlag for brug af it-systemet baseret på størrelsen af organisationen målt i antallet af medarbejdere.

Udbuddet påtænkes gennemført som et udbud med forhandling.

Den i pkt. II.3) anførte foreløbige offentliggørelsesdato skal alene anses som indikativ.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.032