23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 226-555090
Offentliggjort
19.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Opdateringer

Rettelse
(23.11.2020)

I.1)
Placering af det tekst, der skal ændres:Navn og adresser
I stedet for:
Kontaktperson: Claus Kondrup
E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu
Læses:
Kontaktperson: Agnieszka Cyndecka
E-mail: Agnieszka.CYNDECKA@ec.europa.eu

II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 8 000 000 EUR
Læses:
Værdi eksklusive moms: 9 000 000 EUR

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 8 000 000 EUR
Læses:
Værdi eksklusive moms: 9 000 000 EUR

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest tirsdag den 15. december 2020 (kl. 16.00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.
Læses:
Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest onsdag den 23. december 2020 (kl. 16.00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse.
I stedet for:
Dato: 16-12-2020
Time: 14:00
Læses:
Dato: 04-01-2021
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud.
I stedet for:
Dato: 17-12-2020
Time: 10:00
Læses:
Dato: 05-01-2021
Time: 10:00

Rettelse
(23.11.2020)

I.1
Placing the text to be modified:Name and addresses
instead of:
Contact person: Claus Kondrup
E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu
Read:
Contact person: Agnieszka Cyndecka
E-mail: Agnieszka.CYNDECKA@ec.europa.eu

II.1.5
Placing the text to be modified:Estimated total value
instead of:
Value excluding VAT: EUR 8 000 000
Read:
Value excluding VAT: EUR 9 000 000

II.2.6
Placing the text to be modified:Estimated value
instead of:
Value excluding VAT: EUR 8 000 000
Read:
Value excluding VAT: EUR 9 000 000

IV.2.7
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders
instead of:
Representatives of tenderers (1 per tenderer) are allowed to participate in the opening session. They are requested to inform the EEA's procurement services in advance and at the latest by Tuesday 15 December 2020 (16.00) by e-mail to procurement@eea.europa.eu.
Read:
Representatives of tenderers (1 per tenderer) are allowed to participate in the opening session. They are requested to inform the EEA's procurement services in advance and at the latest by Wednesday 23 December 2020 (16.00) by e-mail to procurement@eea.europa.eu.

IV.2.2
Placing the text to be modified:Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
instead of:
Date: 16-12-2020
Time: 14:00
Read:
Date: 04-01-2021
Time: 14:00

IV.2.7
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders.
instead of:
Date: 17-12-2020
Time: 10:00
Read:
Date: 05-01-2021
Time: 10:00

Rettelse
(23.11.2020)

I.1)
Placing the text to be modified:Namn och adresser
instead of:
Kontaktperson: Claus Kondrup
E-post: claus.kondrup@ec.europa.eu
Read:
Kontaktperson: Agnieszka Cyndecka
E-post: Agnieszka.CYNDECKA@ec.europa.eu

II.1.5)
Placing the text to be modified:Uppskattat totalt värde
instead of:
Värde exkl. moms: 8 000 000 EUR
Read:
Värde exkl. moms: 9 000 000 EUR

II.2.6)
Placing the text to be modified:Uppskattat värde
instead of:
Värde exkl. moms: 8 000 000 EUR
Read:
Värde exkl. moms: 9 000 000 EUR

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning
instead of:
Företrädare för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta i mötet för öppnande. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg, senast tisdagen den 15 december 2020 (kl. 16.00) via e-post till procurement@eea.europa.eu
Read:
Företrädare för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta i mötet för öppnande. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg, senast onsdagen den 23 december 2020 (kl. 16.00) via e-post till procurement@eea.europa.eu

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Tidsfristen för mottagande av anbud eller ansökan om att delta.
instead of:
Datum: 16-12-2020
Time: 14:00
Read:
Datum: 04-01-2021
Time: 14:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning.
instead of:
Datum: 17-12-2020
Time: 10:00
Read:
Datum: 05-01-2021
Time: 10:00

Levering af IT-rådgivningstjenester på området for webudvikling til Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen (GD ENV og GD CLIMA)


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: Rue de la Loi 200
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Alexandra Vakrou
E-mail: Alexandra.vakrou@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Climate Action
Postadresse: Rue de la Loi 200
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Claus Kondrup
E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/clima/index_en
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Danmark

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7526
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7526
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af IT-rådgivningstjenester på området for webudvikling til Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionen (GD ENV og GD CLIMA)

Sagsnr.: EEA/DIS/20/020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA, som ledende ordregivende myndighed for dette interinstitutionelle udbud, og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (GD ENV) og Generaldirektoratet for Klima (GD CLIMA), som deltagende ordregivende myndigheder, ønsker at indgå rammetjenesteydelseskontrakter efter kaskadeprincippet vedrørende levering af it-tjenester og -support på de følgende områder:

webudvikling med Python, Zope og Plone; Node.js, React og Elasticsearch

DevOps-operationer med Jenkins og Docker

tilgængelighed af helpdesksupporttjenester på første og andet niveau i forbindelse med nævnte webudvikling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72262000 Programmeludvikling
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

I kontrahentens egne lokaler (eksternt) eller i EEA's lokaler i København (internt) afhængigt af kravene til de tjenesteydelser, der skal leveres.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som anført i afsnit 1.3 i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1.1 og 2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/12/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

I EEA's lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester på forhånd og senest tirsdag den 15. december 2020 (kl. 16.00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsdokumenterne og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7526. Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 Avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 5-4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2020

Send til en kollega

0.046