23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 232-573319
Offentliggjort
27.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

TVIS

Opdateringer

Annullering
(02.12.2020)

Udbuddet genoprettes som procedure med forhandling.

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning


TVIS

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TVIS
CVR-nummer: 13348545
Postadresse: Tonne Kjærsvej 11
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Vang Madsen
E-mail: CHVM@Ramboll.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.tvis.net/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1672-TVIS_-_Veksler-_og_pumpestationer_i_forbindelse_med_udvidelser
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1672-TVIS_-_Veksler-_og_pumpestationer_i_forbindelse_med_udvidelser
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverance af pumpeenheder til fjernvarmeforsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31681200 Elektriske pumper - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

TVIS planlægger en udvidelse af deres forsyningsområde, og skal i den forbindelse henholdsvis udbygge nogle eksisterende veksler- og pumpestationer og bygge nye stationer.

Nærværende indkøb omhandler den samlede pumpeleverance til udvidelsen, samlet 12 stk. komplette pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, separate lejer, motor og frekvensomformere, alle i intervallet 30 kW til 90 kW.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42122430 Centrifugalpumper
42120000 Pumper og kompressorer
42122130 Vandpumper
42122300 Trykpumper til væsker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Levering skal foretages til forskellige adresser i Vejle, Kolding og Fredericia området.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

TVIS ønsker tilbud på indkøb af 12 stk. samlede pumpeenheder, bestående af pumpe, kobling, lejer, motor og frekvensomformer.

Pumperne skal anvendes i TVIS' transmissionsnet til fjernvarmevand med designtemperatur 120 C og designtryk 25 bar.

Alle pumper er i størrelsesordenen 30 kW til 90 kW og skal levere varierende flow og løft op til 300 m3/h og 18 bar.

Motorer skal være af typen Synkron Reluktansmotorer.

Pumperne skal være horisontale end-suction pumper, med et eller flere trin efter leverandørens anbefaling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- Referencer på leverancer af lignende pumpeenheder

- Servicekapacitet

-Prøvestand.

Se yderligere information i udbudsbetingelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøger, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må ansøger yderligere ikke være omfattet af følgende:

1) Konkurs mm.

2) Begåede alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv

3) Medvirken i konkurrenceforvridende aftaler

4) Misligholdelse af en offentlig kontrakt

5) Uretmæssig påvirkning af udbudsprocessen, modtagelse af fortrolige oplysninger, som kan give en fordel i udbudsprocessen eller groft uagtsomt at have givet vildledende oplysninger

6) Ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om sikkerhedsstillelse i henhold til udbudsmaterialets "Bilag 5 - Tilføjelser og fravigelser til NLM94".

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsplan i henhold til udbudsmaterialets "Bilag 5 - Tilføjelser og fravigelser til NLM94".

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2020

Send til en kollega

0.047