23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 006-009439
Offentliggjort
11.01.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Datakommunikation/WAN


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Lund Zohnesen
E-mail: hz@ski.dk
Telefon: +45 20606495
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e3ee1a3-6f64-4f34-ace0-a4b12fc37eb8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e3ee1a3-6f64-4f34-ace0-a4b12fc37eb8/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e3ee1a3-6f64-4f34-ace0-a4b12fc37eb8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Datakommunikation/WAN

Sagsnr.: 50.45
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale 50.45 datakommunikation/WAN, som er en flerleverandøraftale.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. Når udbuddet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, og hvem som kan anvende den frivilligt.

Det er forventningen, at rammeaftalen deles op i delaftaler. Opdelingen i eventuelle delaftaler vil afhænge af hvor mange kommuner og regioner, som tilslutter sig udbuddet.

De enkelte delaftaler vil udbydes som flerleverandøraftaler med op til 3 leverandører.

Det er endvidere forventningen, at SKI samtidig med udbuddet af 50.45 datakommunikation/WAN udbyder en anden rammeaftale 50.46 datakommunikation/WAN, som endvidere er en rammeaftale opdelt i delaftaler med en enkelt leverandør på hver delaftale. Staten vil alene være omfattet af 50.46 datakommunikation/WAN.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Datakommunikation/WAN
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/04/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021

Send til en kollega

0.062