23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-015196
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Andel Holding A/S

IT-Konsulentydelser


Andel Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Jensen
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel A.m.b.A
CVR-nummer: 68 51 52 11
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Strømmen A/S
CVR-nummer: 24 21 35 28
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Cerius A/S
CVR-nummer: 28 11 32 85
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Udelys A/S
CVR-nummer: 25 78 45 10
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Finans A/S
CVR-nummer: 25 78 44 99
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Watts A/S
CVR-nummer: 41 50 14 80
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Service A/S
CVR-nummer: 20 21 44 14
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Forsyningsnet A/S
CVR-nummer: 36 03 56 92
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Radius Elnet A/S
CVR-nummer: 29 91 54 58
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE City Light A/S
CVR-nummer: 36 03 56 68
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SEAS-NVE Energi A/S
CVR-nummer: 40 13 80 99
Postadresse: Hovedgaden 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4520
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Obviux A/S
CVR-nummer: 37 80 93 65
Postadresse: Finsensvej 78, 2.
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
E-mail: HAJ@andel.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289101&B=ANDEL
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=289101&B=ANDEL
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-Konsulentydelser

Sagsnr.: ESIN-2020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Andel har løbende behov for at kunne indgå leveringsaftaler med eksterne konsulenter inden for IT-rådgivning og -projektbistand. På den baggrund udbydes 10 delaftaler på rammeaftalevilkår om IT-konsulentydelser.

Andel vil i hele rammeaftaleperioden efter behov have mulighed for at rekvirere ydelser i henhold til den enkelte delaftales ydelsesområde.

Andel Holding A/S er ansvarlig for udbuddets tilrettelæggelse og den praktisk gennemførelse. Det er Andel Holding A/S, som står anført som ordregiver på rammeaftalen, mens selskaberne i Andel er omfattet af udbuddet og efterfølgende vil have mulighed for at indgå selvstændige og direkte leveranceaftaler med leverandørerne for rammeaftalen.

Udbuddet omfatter således alle de i udbudsbekendtgørelsen samt udbudsmaterialets bilag 8 anførte selskaber under Andel samt fremtidige selskaber, som gennem selskaberetlige omstrukteringer mv. kommer til at dække disse selskabers forsyningspligt eller faglige og fysiske områder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 742 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 1: IT-strategi, -analyse og -governance

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er konsulentydelser inden for rådgivning om IT-relaterede strategier og analyser (fx. benchmarkanalyse), der fastlægger, hvordan Andel anskaffer og benytter informationsteknologi bedst muligt i forhold til forretningsbehov, teknologiske muligheder og trends i markedet. Heri indgår også “enterprise architecture”, business case og gevinstrealisering.

Rådgivningen omfatter både udarbejdelse og implementering af IT-relaterede strategier og governance.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 2: Arkitektur og teknologi

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: teknologisk kyndige ressourcer og konsulentydelser inden for IT-arkitektur (fx “enterprise architecture”, løsningsarkitektur, integrationsarkitektur, sikkerhedsarkitektur og informationsarkitektur).

Ydelsesområdet skal kunne sikre specialistbistand og support på projekter og teknologistrategiarbejder, hvor Andel ikke har kompetencer eller kan opbygge dem hurtigt nok i forhold til leverancer – fx inden for arkitekturanalyser og løsningsdesigns i forhold til de systemer, der anvendes i kundens IT-miljø; forberedelse af IT-anskaffelser og systemkonsolideringer; men også inden for Business Intelligence, Information Lifecycle Management og driftsoptimeringer generelt.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 3: Projektledelse og programledelse

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentydelser inden for projektledelse, programledelse, change management, program- og projektledelsessupport, porteføljeledelse og test management.

Ydelsesområdet skal kunne dække behovet for konsulentbistand i forhold til alle faser af et IT-projekt og discipliner inden for projekt- og programledelse: Fra opstart og udarbejdelse af foranalyse og projektinitieringsdokument samt eventuel udvikling af projektmodel, interessentanalyse og risikoanalyse over gennemførelse af projekter og programmer til realisering af business case-potentialer med bl.a. afrapportering og afslutning af et projekt/program.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 214 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 4: Forsynings-IT-kompetencer

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentydelser inden for forsynings-IT-kompetencer. Hermed menes konsulenter, som udover kendskab til IT har erfaring med IT og data inden for forsyningsområdet og/eller på anden måde har oparbejdet en forståelse af arbejdsgangene, data og forsynings-IT-systemer og -teknologier til forsyningsområdet (fx SCADA, GIS og måledatabehandling).

Ydelsesområdet vil skulle dække behovet i IT-projekter på forsyningsområder i forhold til opgaver vedrørende kundens IT-miljø, fx kortlægningsopgaver (IT-parathed og -udstyr), gennemførelse af arbejdsgangsanalyser, konfigurering og vedligeholdelse af systemer, bistand til implementering af forsynings-IT-systemer, forberedelse af IT-anskaffelser, sikkerhed i forbindelse med kritisk forsyningsinfrastruktur, support og evaluering/test.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 111 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 5: IT- og informationssikkerhed

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentydelser inden for IT- og informationssikkerhedsopgaver relateret til kundens organisation og IT-miljø om fx ISO 2700X og andre standarder, IT-risikovurdering, GDPR-forhold, IT-sikkerheds-awareness, forberedelse af IT-anskaffelser og sikkerhedsrelaterede test samt beredskabsplanlægning og beredskabstest og IT-sikkerhed i forbindelse med kritisk forsyningsinfrastruktur.

Ydelsesområdet omfatter ligeledes udarbejdelse og implementering af informationssikkerhedspolitikker, regler, retningslinjer og vejledninger samt udarbejdelse og implementering af kontroller.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 6: Udvikling og test

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentbistand til IT-udviklingsopgaver i relation til kundens IT-miljø.

Ydelsesområdet skal kunne dække behovet for konsulenter inden for området IT-udvikling og test således, at konsulenterne kan indgå i Andels udviklingsteams og bistå med ressourcer og specialistkompetencer, herunder indgå i DevOps-team. Dette kan fx være i forhold til analyse og design, integrationer mellem systemer i kundens IT-miljø, udvikling af webservices, databaseapplikationer, data warehouse, data- og analyseplatforme, GUI-udvikling, RPA-udvikling, køhåndtering, afklaring og/eller opsætning af funktionalitet på mobile enheder, konfiguration og udvikling af automatiserede test, forberedelse og gennemførelse af test og bistand i forhold til infrastruktur samt i forbindelse med forberedelse af IT-anskaffelser.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 92 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 7: Drift og vedligeholdelse

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentydelser inden for løbende drift, systemvedligehold, ændringsønsker og projekter på en række systemer, herunder specialsystemer.

Ydelsesområdet retter sig fx mod integrationer, brugerstyring, backup/restore og forebyggende vedligeholdelse af IT-systemer i kundens IT-miljø, og det skal sikre en optimal udnyttelse og styring af fremadrettet teknologi såvel som mål om ensartethed i service og daglig drift samt driftsoptimering.

Ydelsesområdet anvendes til køb af driftsstøtte på standardteknologier inden for netværk, datacenter, telefoni, storage, servere, database, webservere, applikationsservere, applikationsmanagement, desktopmanagement, mobile device-management, print og infrastruktur. Desuden anvendes ydelsesområdet til, at konsulenter kan indgå i DevOps-team, forberedelse af IT-anskaffelser og on-site support. Ydelsesområdet omfatter tillige konsulentydelser til vikarbistand til fx helpdesk og support.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 8: Infrastruktur og hardware

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: konsulentydelser vedrørende valg af IT-infrastruktur- og hardwarekomponenter samt opsætning, konfigurering, fejlfinding og tuning af sådanne komponenter. Ydelsesområdet omfatter tillige konsulentydelser til at indgå i DevOps-team og forberedelse af IT-anskaffelser.

Ydelsesområdet retter sig mod infrastrukturen i kundens IT-miljø, der består af trådløst og kablet lokalt netværk med internetadgang, af sikkerhedskomponenter som firewalls og virusscannere, af web- og applikationsservere, af server til lagring og backup af data, af konfiguration af backup samt af arbejdsstationer, mobile enheder, printere, scannere mv.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 9: Udvikling, drift og vedligeholdelse af Microsoft-teknologier

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: Microsoft-teknologispecifikke konsulentydelser inden for arkitektur, udvikling, test, drift, vedligeholdelse, infrastruktur og sikkerhed.

Ydelsesområdet skal kunne dække behovet for konsulenter inden for områderne konfiguration, tilpasning, IT-udvikling, test, vedligeholdelse og driftsstøtte således, at konsulenterne kan indgå i kundens udviklingsteams og bistå med ressourcer og specialistkompetencer, herunder indgå i DevOps-team. Desuden skal det dække behovet for konsulenter til opgaver med driftsstøtte til og vedligeholdelse af IT-systemer, integrationer, services samt sikkerheds- og infrastrukturkomponenter.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 93 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ydelsesområde 10: Udvikling, drift og vedligeholdelse af SAP-teknologier

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalens ydelsesområde er: SAP-teknologispecifikke konsulentydelser inden for arkitektur, udvikling, test, drift, vedligeholdelse, infrastruktur og sikkerhed.

Ydelsesområdet skal kunne dække behovet for konsulenter inden for områderne konfiguration, tilpasning, IT-udvikling, test, vedligeholdelse og driftsstøtte således, at konsulenterne kan indgå i kundens udviklingsteams og bistå med ressourcer og specialistkompetencer, herunder indgå i DevOps-team. Desuden skal det dække behovet for konsulenter til opgaver med driftsstøtte til og vedligeholdelse af IT-systemer, integrationer, services samt sikkerheds- og infrastrukturkomponenter.

For delaftalen vil der blive indgået rammeaftale med 3 leverandører, hvor træk på rammeaftalen vil ske ved hhv. microudbud og miniudbud, jf. udbudsmaterialet.

Værdien angivet i II.2.6) er inklusiv option på forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelsen af ansøgere til delaftalen vil der maksimalt blive prækvalificeret 6 ansøgere. Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder Andels krav om egnethed, udvælger Andel de 6 ansøgere, som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en ansøgers egnethed til at løfte opgaven, jf. ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C, vil Andel i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

1) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens ydelsesområde.

2) I hvor høj grad referencerne modsvarer delaftalens omfang, herunder estimeret værdi og varighed med træk på løbende kontraktforhold, f.eks. ordrer på en rammeaftale.

3) Hvor vidt referencerne omhandler leverancer til forsyningsvirksomhed.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse: 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.B oplyse sin gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Krav til dokumentation fremgår af udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Delaftale 1: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 3 mio. DKK.

- Delaftale 2: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 3 mio. DKK.

- Delaftale 3: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 14 mio. DKK.

- Delaftale 4: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 7 mio. DKK.

- Delaftale 5: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 2 mio. DKK.

- Delaftale 6: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 6 mio. DKK.

- Delaftale 7: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 2 mio. DKK.

- Delaftale 8: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 2 mio. DKK.

- Delaftale 9: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 6 mio. DKK.

- Delaftale 10: Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på 6 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPDets afsnit IV.C oplyse sine betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, jf. beskrivelsen i pkt. II.2.4).

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer for den pågældende delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i ESPDet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for alle delaftaler, at ansøger kan påvise mindst 2 referencer, som er udført inden for de seneste 3 år, og som illustrerer levering af ydelser inden for den pågældende delaftales ydelsesområde.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside:

https://www.eu-supply.com/andel.asp.

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation pr. delaftale.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på: https://www.eusupply.com/andel.asp

Udbudsmaterialet findes på: https://www.eu-supply.com/andel.asp under det konkrete udbud (258140) under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPDet i forhold til afgivelse af ansøgning, herunder oplysninger i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på EU-Supply.

Bemærk, at der skal udfyldes et ESPD for hver delaftale, der ønskes at afgive ansøgning til, samt at ansøger skal aflevere flere ESPD’er pr. delaftale, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et udfylde del II, afsnit A-D, del III, afsnit A-C, del IV, afsnit B-C, samt del V.

Ansøger skal herved bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske og frivililge udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136, stk 1, nr. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Herudover skal ansøger oplyse de efterspurgte oplysninger om formåen i pkt. III.1.2) og III.1.3) (ESPD Del IV, afsnit B og C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Andels vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD med udfyldelse af del II, afsnit A-D, del III, afsnit A-C, del IV, afsnit B-C, samt del V. Herved skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A-B, Del III, afsnit A-C, del IV, afsnit B-C (afhængig af støtten), samt del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Se i øvrigt ESPD vejledning i EU-supply samt udbudsmaterialets bilag A, Retningslinjer for Prækvalifikationsfasen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.094