23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 026-063611
Offentliggjort
08.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

SamAqua A/S - SamAqua

Vindere

Delaftale 1 - Ledningsregistrering

(13.10.2021)
Intergraph Danmark A/S
Borupvang 2, 1. th
2750 Ballerup

Udbud på ledningsregistreringssystem, webbaseret GIS og system til LER 2.0 (prækval)


SamAqua A/S - SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua A/S - SamAqua
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Loff Skræ
E-mail: mls@samaqua.dk
Telefon: +45 63132339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148974287.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Spildevand og Energi A/S
CVR-nummer: 32659365
Postadresse: Røde Banke 16
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frse.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Forsyning A/S
CVR-nummer: Cvr.nr. 32079253
Postadresse: Kohaven 12
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kertemindeforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Forsyning A/S
CVR-nummer: 32565093
Postadresse: Nørrebro 207 A
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5900
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langeland-forsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Spildevand A/S
CVR-nummer: 32259901
Postadresse: Strandvejen 100
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfartspildevand.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Forsyning og Service A/S
CVR-nummer: 25535456
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nfs.as
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vand og Affald A/S
CVR-nummer: 33081146
Postadresse: Ryttermarken 21
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
E-mail: mls@samaqua.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vandogaffald.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/148974287.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/148974287.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på ledningsregistreringssystem, webbaseret GIS og system til LER 2.0 (prækval)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38221000 Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SamAqua udbyder på vegne af Fredericia Spildevand og Energi, Langeland Forsyning, Kerteminde Forsyning, Middelfart Spildevand, Vand og Affald samt Nyborg Forsyning og Service, aftale om levering af IT-system til ledningsregistrering af forsyningsarterne spildevand, vand, varme og fiber samt evt. øvrige forsyningsarter.

Ledningsregistrering er i dag et kerneområde for forsyningerne. Ledningsregistreringsdata er af stor

værdi for forsyningen og anvendes bredt i forskellige sammenhænge, som herved i vid udstrækning er

forretningsunderstøttende. Dette stiller store krav til det system, hvori ledningsregistreringsdataene

lagres og håndteres. Datakvalitet og sammenspil med andre dataformater og datakilder er af stor vigtighed, og den daglige brug af ledningsregistreringssystemet skal være effektiv, sikker og logisk for at

sikre den bedst mulige forretning til gavn for forsyningens kunder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/148974287.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt på ledningsregistrering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38221000 Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

System til at registrere ledninger for forskellige forsyningsarter, samt support, service og vedligehold. Kontrakten er uden slutdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Forsyningerne vil prækvalificere maksimalt 3 ansøgere på delaftale 1.

Ved prækvalifikationen vil der ske en udvælgelse, på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven.

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier: Referencer.

Ved udvælgelsen tillægges det betydning, at referencerne illustrerer erfaring med opgaver inden for henholdsvis levering, implementering og support af de 3 delaftalers områder til forsyningsvirksomheder, jf. 6.4.2.

Det tillægges betydning, at der er tale om referencer fra forsyningsvirksomheder, som af størrelse og type minder om ordregiverne i dette udbud, ligesom det tillægges betydning, at der er tale om levering af tekniske løsninger, som baseret på ansøgers beskrivelse synes at modsvare kravene i dette udbud samt udsagn fra de oplyste kontaktpersoner på referencerne. De oplyste kontaktpersoner vil blive spurgt til tilfredsheden i forhold til implementeringsforløbet og den efterfølgende support på den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Leverandøren skal hvis forsyningerne ønsker det levere følgende ydelser som optioner:

- Option på opgradering til DANDAS 2.6 og DANVAND 1.1

- Option på 3. partssystemer

- Option på listepriser for tilkøb af yderligere licenser på øvrige forsyningsarter.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt på webbaseret GIS

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38221000 Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Et GIS system til visning af registrerede data fra et ledningsregistreringssystem samt support, service og vedligehold. Kontrakten er uden slutdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved prækvalifikationen vil der ske en udvælgelse, på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven.

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier: Referencer.

Ved udvælgelsen tillægges det betydning, at referencerne illustrerer erfaring med opgaver inden for henholdsvis levering, implementering og support af de 3 delaftalers områder til forsyningsvirksomheder, jf. 6.4.2.

Det tillægges betydning, at der er tale om referencer fra forsyningsvirksomheder, som af størrelse og type minder om ordregiverne i dette udbud, ligesom det tillægges betydning, at der er tale om levering af tekniske løsninger, som baseret på ansøgers beskrivelse synes at modsvare kravene i dette udbud samt udsagn fra de oplyste kontaktpersoner på referencerne. De oplyste kontaktpersoner vil blive spurgt til tilfredsheden i forhold til implementeringsforløbet og den efterfølgende support på den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på 3. partssystemer.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt på system til visning af LER 2.0

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38221000 Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Et system til håndtering af LER 2.0 besvarelser samt support, service og vedligehold. Kontrakten er uden slutdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er uden slutdato.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved prækvalifikationen vil der ske en udvælgelse, på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven.

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier: Referencer.

Ved udvælgelsen tillægges det betydning, at referencerne illustrerer erfaring med opgaver inden for henholdsvis levering, implementering og support af de 3 delaftalers områder til forsyningsvirksomheder, jf. 6.4.2.

Det tillægges betydning, at der er tale om referencer fra forsyningsvirksomheder, som af størrelse og type minder om ordregiverne i dette udbud, ligesom det tillægges betydning, at der er tale om levering af tekniske løsninger, som baseret på ansøgers beskrivelse synes at modsvare kravene i dette udbud samt udsagn fra de oplyste kontaktpersoner på referencerne. De oplyste kontaktpersoner vil blive spurgt til tilfredsheden i forhold til implementeringsforløbet og den efterfølgende support på den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på 3. partssystemer.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

- Soliditetsgrad over 10 % de 3 seneste regnskabsår.

For delaftale 1 skal ansøger desuden:

- Være villig til at stille en garanti på 15 % af 1 års betaling samt have en erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

- Soliditetsgrad over 10 % de 3 seneste regnskabsår

- Kan stille garanti.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal fremlægge en liste over de betydeligste referencer, der er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger skal prioritere rækkefølgen således at den vigtigste reference står først. Forsyningerne vil alene vurdere op til 4 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal være på en lignende ydelse, som ansøger anmoder om at blive tilbudsgiver på altså for henholdsvis delaftale 1, 2 og 3.

Referencen skal være på projekter som har indeholdt både implementering og support på de angivne systemer.

De op til 4 referencer skal til sammen vise at leverandøren har implementeret og supporteret systemer der har håndteret forsyningsarterne vand, spildevand hvor der er anvendt en standard for de anvendte data og varme som er uden en standard.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/02/2021

Send til en kollega

0.047