23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 028-069183
Offentliggjort
10.02.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Opdateringer

Rettelse
(27.04.2021)

II.2.4)
I stedet for:
Nationalbanken forventer at igangsætte udbud af aftale om drift, forvaltning og support af administrativ it samt videreudvikling af visse forretningsløsninger ultimo april 2021 som et udbud med forhandling.
Læses:
Nationalbanken forventer at igangsætte udbud af aftale om drift, vedligehold og support af administrativ it samt om videreudvikling af visse forretningsløsninger ultimo maj 2021 som et udbud med forhandling.

Forhåndsmeddelelse for udbud af aftaler om drift, forvaltning og support af administrativ it samt videreudvikling af visse forretningsløsninger


Danmarks Nationalbank

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Nationalbank
CVR-nummer: 61092919
Postadresse: Langelinie Allé 47
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lea Dall Zilmer
E-mail: udbud@nationalbanken.dk
Telefon: +45 33636363
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nationalbanken.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse for udbud af aftaler om drift, forvaltning og support af administrativ it samt videreudvikling af visse forretningsløsninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Danmarks Nationalbanks eksisterende aftale om drift af administrative it systemer, samt om forvaltning, udvikling og slutbrugerydelser udløber ultimo november 2022, og Nationalbanken har derfor påbegyndt forberedelse af EU-udbud til erstatning for denne aftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På it området har Danmarks Nationalbank gennemgået en stor forandring og udvikling siden den eksisterende it aftale blev indgået i 2016, hvorfor fornyelsen af aftalen om driften af den administrative it ikke er et genudbud, men et udbud der afspejler bankens nuværende og fremtidige it strategi.

Det indebærer, at de kommende leverandører skal kunne iagttage fremadrettet drift af it-arkitektur, bistå Nationalbanken med transformation som følge af it strategien om cloud first, understøtte en bevægelse mod leje frem for eje samt sikring af et tilstrækkeligt højt og aftalt niveau af informationssikkerhed på niveau med andre sammenlignelige organisationer med tilsvarende trusselsbillede.

Med henblik på fortsat understøttelse af fokus på høj kvalitet, markedskonformitet og professionelt leverandørsamarbejde forventer Nationalbanken at gennemføre 2 udbud til erstatning for den eksisterende aftale, henholdsvis:

- Udbud af aftale om drift, forvaltning og support af administrativ it samt videreudvikling af visse forretningsløsninger

- Udbud af aftale om drift af it arbejdsplads.

Udbud 1, som er varetagelsen af Nationalbankens infrastruktur, omhandler anskaffelse af standardydelser, som bl.a. drift, vedligehold og videreudvikling på tværs af visse forretningsapplikationer, datacenter, netværk og sikkerhed. Disse ydelser er suppleret af en række tværgående ydelser, der består af støttefunktioner, eksempelvis support, transformation, rådgivning m.v.

Udbud 2, som omhandler it-arbejdspladsen, omfatter ‘end-user computing’. Dvs. ydelser der understøtter slutbrugerområdet ift. onsite support, enhedsadministration, print m.v. Der vil desuden blive leveret kontornetværk, som skal dække WiFi, VLAN m.v. på Nationalbanken’s servicelokationer, inklusiv nødarbejdspladser.

Nationalbanken forventer at igangsætte udbud af aftale om drift, forvaltning og support af administrativ it samt videreudvikling af visse forretningsløsninger ultimo april 2021 som et udbud med forhandling. Aftalen forventes indgået april 2022, hvorefter der skal iagttages en driftssikker transitionsperiode.

Udbud af aftale om drift af it arbejdsplads forventes igangsat primo november 2021 til afslutning august 2022, ligeledes som udbud med forhandling.

Det er samtidig besluttet at tage udgangspunkt i den statslige driftsaftale, K04 i en tilpasset version, herunder til sikring af transformationsydelser mod øget brug af cloud ydelser.

Nationalbanken er i proces med afklaring af, hvorvidt lokationskravet i databeskyttelseslovens § 3, stk. 9, skal iagttages i forbindelse med drift af kreditregisteret.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/04/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2021

Send til en kollega

0.032