23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 031-077557
Offentliggjort
15.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Tele og data, staten

(14.07.2021)
Telenor A/S
København SV

Tele og data, staten

(14.07.2021)
NUUDAY A/S
København C

Opdateringer

Rettelse
(22.03.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-03-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 31-03-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 23-03-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 31-03-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
På baggrund af tidspunktet for offentliggørelse af svar på spørgsmål 195 herunder de præciseringer, som besvarelsen medfører, samt tilpasning af udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.1 som beskrevet i annoncering af dags dato i Ethics, har SKI valgt for foretage en forlængelse af tilbudsfristen på udbuddet af 50.48 tele og data (delaftale 1-5) fra den 23. marts, kl. 13.00 til den 31. marts, kl.13.00.
Fristforlængelsen vil også blive tilpasset i den opdaterede version af udbudsbetingelsernes punkt 6 og 12.

Rettelse
(31.03.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 31-03-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 15-04-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 31-03-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 15-04-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
På baggrund af de indkomne spørgsmål herunder til angivelsen af dækningsanlæg i bilag A.2 er SKI ved at foretage en verificering af det i udbudsmaterialet oplyste. Da undersøgelsen fortsat pågår, har SKI valgt at forlænge tilbudsfristen fra onsdag den 31. marts kl. 13.00 2021 til den 15. april, kl. 13.00 2021.
Udbudsbetingelsernes punkt 12 tilbudsfrist og vedståelse skal hermed læses i overensstemmelse med ovenstående.

Rettelse
(16.04.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 15-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 22-04-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 15-04-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 22-04-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
På baggrund af de indkomne spørgsmål til angivelsen af eksisterende dækningsanlæg i bilag A.2 har SKI foretaget en grundig undersøgelse til verificering af det i bilag A.2 oplyste. Undersøgelsen har resulteret i, at SKI har foretaget tilpasninger i bilag A.2. SKI har derfor valgt at forlænge tilbudsfristen fra torsdag den 15. april, kl. 13.00 2021 til torsdag den 22. april, kl. 13.00 2021.
Udbudsbetingelsernes punkt 12 tilbudsfrist og vedståelse skal hermed læses i overensstemmelse med ovenstående.

Rettelse
(23.04.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 22-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 27-04-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 22-04-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 27-04-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
På baggrund af tidspunktet for offentliggørelse af svar på spørgsmål 203 herunder de mindre præciseringer, som besvarelsen har medført i bilag A.2 på delaftale 3, har SKI valgt for foretage en forlængelse af tilbudsfristen på udbuddet af 50.48 Tele og data (delaftale 1-5) fra den 22. april 2021, kl. 13.00 til den 27. april 2021, kl. 13.00.
Udbudsbetingelsernes punkt 6 og 12 skal læses i overensstemmelse med den nye ovenfor angivne tilbudsfrist.

Tele og data


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina June Jensen
E-mail: cjj@ski.dk
Telefon: +45 20704908
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c68246e-c994-4d3f-aaad-94f7b42d5e3a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c68246e-c994-4d3f-aaad-94f7b42d5e3a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3c68246e-c994-4d3f-aaad-94f7b42d5e3a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tele og data

Sagsnr.: 50.48
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder en rammeaftale vedrørende tele-, data samt kablede internetydelser benævnt ”50.48 Tele og data”. Formålet med udbuddet er at sikre, at SKI’s kunder kan afløfte deres udbudspligt ved anvendelse af rammeaftalen. Derudover er hensigten at sikre en kommercielt attraktiv rammeaftale, der lever op til kundernes forventninger og indkøbs- og dækningsbehov i hele rammeaftalens løbetid, samt at sikre en rammeaftale der er nem at anvende. Rammeaftalen er en centralt koordineret aftale jf. cirkulære om indkøb i staten § 2, og retter sig mod hele staten, kommunerne, regionerne og de øvrige offentlige ordregivere, der forinden offentliggørelse aktivt har valgt at bruge aftalen, når de har behov for at anskaffe ydelser og produkter inden for tele og data herunder kablede internetforbindelser. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler, som hver især udgør selvstændige rammeaftaler. For opdeling i delaftaler henvises til punkt II.1.6).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 791 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Tele og data, Staten

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
32250000 Mobiltelefoner
32260000 Datatransmissionsudstyr
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
64200000 Telekommunikation
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter staten herunder myndigheder og alle underliggende enheder i myndighedens organisation, herunder styrelser, institutioner og selvejende institutioner, samt eventuelle underliggende enheder videre ned i organisationens hierarki jf. rammeaftalens bilag A. Delaftalen tildeles én hovedleverandør og én standby-leverandør.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk

— Såfremt en tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen tilbuddet og sender de til udbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (dækning) / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 669 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Tele og data, Nord- og Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
32250000 Mobiltelefoner
32260000 Datatransmissionsudstyr
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
64200000 Telekommunikation
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Nord- og Midtjylland jf. rammeaftalens bilag A. Delaftalen tildeles én hovedleverandør, én standby-leverandør 1 og én standby-leverandør 2.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk

— Såfremt en tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen tilbuddet og sender de til udbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (dækning) / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Tele og data, Syddanmark og Sjælland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
32250000 Mobiltelefoner
32260000 Datatransmissionsudstyr
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
64200000 Telekommunikation
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Syddanmark og Sjælland jf. rammeaftalens bilag A. Delaftalen tildeles én hovedleverandør, én standby-leverandør 1 og én standby-leverandør 2.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk

— Såfremt en tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen tilbuddet og sender de til udbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (dækning) / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 372 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Tele og data, Hovedstaden

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
32260000 Datatransmissionsudstyr
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
64200000 Telekommunikation
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
32250000 Mobiltelefoner
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Hovedstaden jf. rammeaftalens bilag A. Delaftalen tildeles én hovedleverandør, én standby-leverandør 1 og én standby-leverandør 2.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dk

— Såfremt en tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen tilbuddet og sender de til udbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (dækning) / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 412 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Internetforbindelser (kablet)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen udgør en landsdækkende aftale om levering af internetforbindelser samt tilhørende tillægsydelser jf. rammeaftalens bilag A. Delaftalen tildeles én leverandør.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dk

— Såfremt en tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen tilbuddet og sender de til udbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 98 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen formåen:

Under ”Samlet årsomsætning” anføres den samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

Under ”Finansielle nøgletal” anføres soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers omsætning som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden for det konkrete regnskabsår beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktivers værdi, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktivers værdi, udregnet i procent.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum 200 mio. DKK.

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 8 %.

Delaftale 2:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum 75 mio. DKK.

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 8 %.

Delaftale 3:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum 100 mio. DKK.

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 8 %.

Delaftale 4:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum 100 mio. DKK.

— Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 8 %.

Delaftale 5:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Som dokumentation for oplysningerne i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge:

— Årsregnskaber (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og soliditetsgrad og/eller egenkapital og aktiver, fremgår.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

N/A

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Kontrakten indeholder endvidere en arbejdsklausul. I forbindelse med udførelse af konkrete leverancer kan der være krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 12
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene. Om endelig dokumentation i sin helhed henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16.

SKI forbeholder sig ret til aktivt at berigtige forhold, som SKI konkret vurderer kan berigtiges efter proceduren i udbudslovens § 159, stk. 5.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): SKI er en indkøbscentral og rammeaftalen omfatter flere offentlige ordregivere, der er kunder på rammeaftalen. I rammeaftalens bilag A og det tilhørende excel-ark A.1 er kunderne nærmere beskrevet.

Ad II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 1,4 mia. DKK.

Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi. Som særlig usikkerhedsfaktor ved estimering af rammeaftalens værdi kan nævnes usikkerheden om kundernes forbrug af data grundet covid-19 herunder den fremtidige anvendelse af hjemmearbejdspladser samt markedets prisfølsomhed både på baggrund af hård konkurrence og regulering. Ligeledes er der en usikkerhed knyttet til kundernes indkøb af terminaler i de kommende år bl.a. som følge af covid-19. Der er samtidig tale om en rammeaftale, der er forpligtende for staten, men frivillig for selvejende institutioner, hvorfor disse potentielle kunder både kan vælge at anvende aftalen med sit fulde tele og data engagement eller foretage udbud på egen hånd. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det bemærkes, at der i punkt II.1.5), er anført en værdi på 1,791 mia. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. I henhold til KFST´s notat af 13. november 2019 ”Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17” er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5).

Ad IV.1.3) Det i punktet angivne antal deltagere på rammeaftalen er udtryk for det højest antal mulige deltagere på tværs af de udbudte delaftaler. Delaftale 1 kan højest tildeles 2 leverandører. Delaftale 2-4 kan højest tildeles 3 leverandører, og delaftale 5 udgør en eneleverandøraftale.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021

Send til en kollega

0.047