23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086313
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

CPR-administrationen

Drift, forvaltning og vedligeholdelse samt bistand til udvikling af CPR-systemet


CPR-administrationen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CPR-administrationen
CVR-nummer: 29136815
Postadresse: Holmens Kanal 22
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1060
Land: Danmark
E-mail: cpr@cpr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://cpr.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rådgivningsenheden - Statens indkøb
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Chefkonsulent, Thomas Nedergaard
E-mail: thone@oes.dk
Telefon: +45 41782434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://statensindkob.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, forvaltning og vedligeholdelse samt bistand til udvikling af CPR-systemet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende forhåndsmeddelelse er at invitere interesserede aktører til markedsdialog om følgende:

CPR-administrationen forventer medio 2021 at offentliggøre et udbud om CPR-opgaven, der omfatter drift, forvaltning og vedligeholdelse samt bistand til udvikling af CPR-systemet..

Ydelserne bliver i dag leveret i henhold til en aftale indgået på baggrund af et udbud som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 192-339125. For yderligere om CPR-opgaven henvises endvidere til https://cpr.dk/.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor, og CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72610000 Datamatsupporttjenester
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72240000 Systemanalyse og programmering
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72611000 Teknisk support i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke et udbud, men har til formål at invitere til markedsdialog om det forventede udbud vedrørende drift, forvaltning og vedligeholdelse samt bistand til udvikling af CPR-systemet, jf. pkt. II.1.4).

Som led i at forberede udbuddet, øge konkurrencen og sikre, at udbudsmaterialet og -betingelserne i videst muligt omfang er konforme med markedets forventninger og muligheder, ønsker CPR-administrationen at gennemføre en markedsdialog med interesserede aktører.

Det bemærkes, at CPR-administrationen beslutter om — og i givet fald hvorledes — oplysningerne fra markedsdialogen skal indgå i den efterfølgende forberedelse af udbuddet og udformning af udbudsmaterialet. CPR-administrationen vil i den forbindelse vurdere hensigtsmæssigheden af de modtagne oplysninger, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser.

Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i markedsdialogen.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Markedsdialogen vil blive afholdt i form af individuelle dialogmøder af 1-1½ times varighed.

Dialogmøderne forventes afholdt eftermiddage i perioden 25. februar - 2. marts.

Anmodning om deltagelse bedes fremsendt via e-mail til thone@oes.dk hurtigst muligt.

Forud for dialogmøde fremsendes en spørgeramme med temaer og spørgsmål til drøftelse.

Møderne gennemføres via Skype, medmindre den deltagende aktør ønsker at anvende en anden tjeneste, som aktøren selv stiller til rådighed.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.047