23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086324
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Domstolsstyrelsen

Udbud af IT-drift mv


Domstolsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Domstolsstyrelsen
CVR-nummer: 21659509
Postadresse: Store Kongensgade 1-3
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1264
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Koldsø Krog
E-mail: mekk@domstolsstyrelsen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domstol.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://domstol.dk/om-os/udbud-it-drift-2022/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293425&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af IT-drift mv.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det forventede udbud omhandler drift mv. af en række it-systemer i Domstolsstyrelsen. Udbuddet forventes at omfatte infrastrukturdrift, applikationsdrift, softwareopdatering mv. af en lang række systemer, softwarepakker og integrationer i Domstolsstyrelsen. Den nuværende kontrakt om drift mv. blev indgået med NNIT i 2014 og løber frem til ultimo 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet. Formålet med bekendtgørelsen er at invitere potentielle tilbudsgivere til en markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til Domstolsstyrelsens foreløbige tanker om det kommende udbud.

Markedsdialogen påbegyndes med en indledende dialogrunde. Derefter vil der blive afholdt et samlet informationsmøde for alle interesserede virksomheder. Herefter vil der blive gennemført en eller flere yderligere dialogrunder. På nuværende tidspunkt forventes alle møder at blive afholdt virtuelt.

Anmodninger om invitation til deltagelse i dialogmøderne og tilmelding til informationsmødet skal fremsendes via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3).

Ved anmodning om invitation til deltagelse i de indledende dialogmøder og i de efterfølgende dialogmøder bedes virksomhederne fremsende følgende oplysninger:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.)

3) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser til større virksomheder/institutioner, jf. punkt II.1.4).

Indledende dialogrunde:

De indledende dialogmøder forventes at blive afholdt i uge 9 og 10. Fristen for fremsendelse af anmodning om invitation til deltagelse i de indledende dialogmøder er den 24. februar 2021, kl. 12.00. Formålet med de indledende dialogmøder er, at Domstolsstyrelsen får indsigt i de teknologiske muligheder på markedet samt udviklingen indenfor de i punkt II.I.4) beskrevne ydelser, processer, costdrivers mv.

Informationsmøde:

Tilmelding til informationsmødet skal ligeledes ske via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem. Ved tilmeldingen bedes virksomhederne oplyse:

1) Navn på virksomhed

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.).

Informationsmødet forventes afholdt virtuelt den 21. april 2021, kl. 10.00-11.00. Fristen for tilmelding er den 16. april 2021, kl. 12.00. Såfremt mødet ikke afholdes på den forventede dato, vil de tilmeldte blive orienteret herom via udbudssystemet.

Domstolsstyrelsen vil på informationsmødet præsentere tankerne omkring udbuddet samt overordnet komme ind på de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende dialogmøder. Efter afholdelse af informationsmødet vil materialet fra informationsmødet med evt. opsamling vedr. stillede spørgsmål og svar samt oplysninger om de efterfølgende dialogmøder blive gjort tilgængelig på Domstolsstyrelsens hjemmeside: https://domstol.dk/om-os/udbud-it-drift-2022/ samt i det elektroniske udbudssystem.

Efterfølgende dialogmøder:

De efterfølgende dialogmøder vil forventeligt blive afholdt i løbet af maj og/eller juni måned 2021. De konkrete datoer og fristen for tilmelding til disse møder vil blive oplyst på informationsmødet. Formålet med de efterfølgende dialogmøder vil være at få en mere konkretiseret dialog med relevante virksomheder om udvalgte temaer under udbuddet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Af hensyn til Domstolsstyrelsens ressourceforbrug forventer Domstolsstyrelsen at gennemføre et begrænset antal indledende og efterfølgende dialogmøder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i de indledende og de efterfølgende dialogmøder er for stor. Domstolsstyrelsen forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til deltagelse i de indledende og de efterfølgende dialogmøder.

Det forhold at virksomheder, der har anmodet herom eventuelt ikke inviteres til at deltage i de indledende og de efterfølgende dialogmøder har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen af det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med de indledende og de efterfølgende dialogmøder alene er at opnå øget viden om og indsigt fra markedet på en række nærmere specificerede områder. Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, opfordres til at afgive skriftligt input, således at Domstolsstyrelsen kan få gavn af alle relevante input fra markedet.

Efter afholdelse af de indledende og de efterfølgende dialogmøder vil en opsamlingsrapport blive gjort tilgængelig på Domstolsstyrelsens hjemmeside:

https://domstol.dk/om-os/udbud-it-drift-2022/ samt i det elektroniske udbudssystem.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.047