23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-088052
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Vindere

(19.02.2021)
Microsoft Danmark ApS
Kanalvej 7
2800 Kongens Lyngby

Aftale om Unified Support til Microsoft-programmel


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Brünnich Knudsen
E-mail: karen.knudsen@ufst.dk
Telefon: +45 72371203
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om Unified Support til Microsoft-programmel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (”UFST”) har behov for support til sit Microsoft-programmel. Behovet omfatter support, samt assistance, fejlretning, konsulentydelser, rådgivning og undervisning relateret til UFST’s eksisterende Microsoft-produkter og -services. UFST har behov for direkte adgang til Microsofts produkt-teams, da UFST har behov adgang til support inden for korte tidsfrister. UFST ønsker derfor at indgå en 1-årig aftale om de ovennævnte supportydelser fra Microsoft.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 329 700.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (”UFST”) har behov for support til sit Microsoft-programmel. Behovet omfatter support, samt assistance, fejlretning, konsulentydelser, rådgivning og undervisning relateret til UFST’s eksisterende Microsoft-produkter og -services. UFST har behov for direkte adgang til Microsofts produkt-teams, da UFST har behov adgang til support inden for korte tidsfrister. UFST ønsker derfor at indgå en 1-årig aftale om de ovennævnte supportydelser fra Microsoft.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten tildeles i henhold til udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer) § 80, stk. 3, nr. 2, idet Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vurderer, at Microsoft Danmark ApS af tekniske årsager er den eneste økonomiske aktør, der kan levere de omhandlede tjenesteydelser. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har behov for direkte adgang til Microsofts produktteams for at sikre, at fejl rettes med den fornødne hastighed og kvalitet.

Det bemærkes endvidere, at adgang til kildekoden er nødvendig for at kunne levere de omhandlede supportydelser mv., og at Microsoft har enerettigheder til kildekoden.

Det er således Udviklings- og Forenklingsstyrelsens vurdering, at alene Microsoft Danmark kan levere de omhandlede supportydelser mv. til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen af tekniske årsager, og at der ikke findes rimelige alternativer eller erstatninger.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Microsoft Danmark ApS
CVR-nummer: 13612870
Postadresse: Kanalvej 7
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: danmark@microsoft.dk
Telefon: +45 45678000
Internetadresse: www.microsoft.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 329 700.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i afsnit V.2.1) er udtryk for datoen for afsendelse af denne bekendtgørelse. Aftalen vil tidligst blive indgået efter udløbet af fristen i § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) skal klage over tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i lovens § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr, jf. nærmere herom i Klagenævnet for Udbuds klagevejledning på Nævnenes Hus' hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.048