23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 038-095257
Offentliggjort
24.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faxe Kommune

Vindere

Faxe Kommune; ERP - udbud med forhandling

(21.04.2021)
KMD A/S
2750 Lautrupparken 40

Opdateringer

Rettelse
(24.03.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-03-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-03-2021
Time: 12:00

IV.2.6)
I stedet for:
Dato: 23-09-2021
Læses:
Dato: 25-09-2021

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 23-03-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 25-03-2021
Time: 12:00

Faxe Kommune - udbud af ERP-system (2)


Faxe Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: ktl@publicure.dk
Telefon: +45 20150217
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/172316
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293337&B=PUBLICURE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=293337&B=PUBLICURE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Faxe Kommune - udbud af ERP-system (2)

Sagsnr.: 301148
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter en sammenhængende ERP-løsning leveret som Software-as-a-Service til Faxe Kommune. ERP-løsningen omfatter et lønsystem og et økonomisystem, der er fuldt integreret til brug af serviceplatformen og understøtter kommunens IT-rammearkitektur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72240000 Systemanalyse og programmering
72246000 Systemrådgivning
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72254000 Programmeltestning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72268000 Levering af programmel
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter en sammenhængende ERP-løsning leveret som Software-as-a-Service til Faxe Kommune. ERP-løsningen omfatter et lønsystem og et økonomisystem, der er fuldt integreret til brug af serviceplatformen og understøtter kommunens IT-rammearkitektur.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver indestår for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 – 136.

Ved sammenslutninger skal hver enkelt økonomisk aktør indestå herfor.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, som aftalen vedrører, udgør mindst 80 mio. DKK ekskl. moms for det senest afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver indestår for, at tilbudsgivers samlede, årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, som aftalen vedrører, udgør mindst 80 mio. DKK ekskl. moms for det senest afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, stk. 2.

Ved sammenslutninger skal hver enkelt økonomisk aktør opfylde egnethedskravet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremlægge en liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af mindst 3 tilsvarende økonomi- og lønsystemer til en offentlig myndighed med en aftalevarighed på mindst 4 år og ikrafttrædelse inden 3 år fra offentliggørelsen af nærværende udbud.

Ved sammenslutninger er det tilstrækkeligt, at sammenslutningen opfylder egnethedskravet i sin helhed. Det er dermed ikke et krav, at hver enkelt økonomisk aktør opfylder egnethedskravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/09/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagenævnslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister:

Klage over indgåelse af en kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021

Send til en kollega

0.047