23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 040-098835
Offentliggjort
26.02.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(26.02.2021)
JEOL (Germany) GmbH
Gute Änger 30
85356 Freising

Upgrading og tilkøb til eksisterende udstyr JBX-9500FS

(08.06.2021)
JEOL (Germany) GmbH
Gute Änger 30
85356 Freising

Upgrading og tilkøb til eksisterende udstyr JBX-9500FS


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Torrendrup
E-mail: cvto@dtu.dk
Telefon: +45 23100296
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Upgrading og tilkøb til eksisterende udstyr JBX-9500FS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DTU Nanolab driver en e-beam skriver fra firmaet JEOL (Japan Electron Optics Laboratory Company, Limited), der vha. en elektronstråle kan generere mønstre ned til en bredde på 10 nanometer (en milliontedel millimeter) på substrater med en diameter på op til 200 mm, hvilket er unikt i universitetsverdenen. Maskinen er meget benyttet, hvorfor der er brug for en ekstra kassette til at placere de emner, der skal mønstres i. Desuden er maskinen nu 9 år gammel og har brug for et par hardware upgrades i form af et forbedret fokuseringsystem samt en hurtigere skriveenhed (scanning system), således at skrivehastigheden kan fordobles for visse strukturer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 330 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Kgs. Lyngby (DTU Campus)

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU Nanolab driver en e-beam skriver fra firmaet JEOL (Japan Electron Optics Laboratory Company, Limited), der vha. en elektronstråle kan generere mønstre ned til en bredde på 10 nanometer (en milliontedel millimeter) på substrater med en diameter på op til 200 mm, hvilket er unikt i universitetsverdenen. Maskinen er meget benyttet, hvorfor der er brug for en ekstra kassette til at placere de emner, der skal mønstres i. Desuden er maskinen nu 9 år gammel og har brug for et par hardware upgrades i form af et forbedret fokuseringsystem samt en hurtigere skriveenhed (scanning system), således at skrivehastigheden kan fordobles for visse strukturer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Store dele af maskinens konstruktion er kritiske firmahemmeligheder og dermed ikke kendt af andre end JEOL. De dele, vi har behov for at købe, er en så integreret del af maskinen, at man umuligt kan købe disse andetsteds. Ingen andre kan lave dem – endsige installere dem. Det er derfor kun JEOL, der kan opgradere maskinen.

Ydermere ville et leverandørskift, havde det været muligt, medføre at DTU ville skulle indkøbe dele med væsentlig forskel i teknisk beskaffenhed i forhold til det eksisterende udstyr. Dette ville lede til uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder for DTU både ved specifikation af virkemåde samt ved den fremadrettede drift og vedligeholdelse, ligesom delene med overvejende sandsynlighed ikke ville leve op til krav om fornøden interoperabilitet med det eksisterende udstyr (teknisk uforeneligt).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: JEOL (Germany) GmbH
Postadresse: Gute Änger 30
By: Freising
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 85356
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 330 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2021

Send til en kollega

0.047