23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 045-113937
Offentliggjort
05.03.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Vindere

Delkontrakt 2 - juniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer, site reliability engineer, D

(08.06.2021)
IT Minds
Finlandsgade 27c
8200 Aarhus N

Delkontrakt 1 - seniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer samt site reliability engineer, DevOps engineer samt data scientist

(08.06.2021)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Delkontrakt 2 - juniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer, site reliability engineer, D

(08.06.2021)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Delkontrakt 3 - seniorprofiler: IT-Arkitekt, release manager, scrum master samt technical writer

(08.06.2021)
Trifork A/S
Dyssen 1
8200 Aarhus N

Delkontrakt 1 - seniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer samt site reliability engineer, DevOps engineer samt data scientist

(08.06.2021)
Trifork A/S
Dyssen 1
8200 Aarhus N

Delkontrakt 2 - juniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer, site reliability engineer, D

(08.06.2021)
EPICOProActive Konsortium
Borupvang 2C
2750 Ballerup

Delkontrakt 1 - seniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer samt site reliability engineer, DevOps engineer samt data scientist

(08.06.2021)
EPICOProActive Konsortium
Borupvang 2C
2750 Ballerup

Opdateringer

Rettelse
(10.03.2021)

II.2.1)
I stedet for:
Delkontrakt 3 - seniorprofiler: IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer
Læses:
Delkontrakt 3 - seniorprofiler: IT-Arkitekt og Release Manager

II.2.4)
I stedet for:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.
Læses:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt og Release Manager.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

II.2.4)
I stedet for:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til Distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.
Læses:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til Distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt og Release Manager.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

II.2.4)
I stedet for:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til Distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.
Læses:
Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.
Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.
Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.
Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.
Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.
Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til Distribuerede Tteknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.
— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/Data Engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.
— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt og Release Manager.
Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).
Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.
Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

Rammeaftale på IT-konsulenter vedr. software-udvikling til distribueret teknologier og analytics


Energinet Forretningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294973&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294973&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale på IT-konsulenter vedr. software-udvikling til distribueret teknologier og analytics

Sagsnr.: 21/01094 - 263655
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet ønsker med udbuddet at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for tre (3) delaftaler/ydelsesområder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 166 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1 - Seniorprofiler: System-/softwareudvikler/data engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.

Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.

Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.

Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.

Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.

Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.

— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer.

Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).

Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.

Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 71 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 5 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- At ansøger kan fremvise referencer, hvor ansøger har arbejdet med distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge og data-intensive systemer).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2 - Juniorprofiler: system-/softwareudvikler/data engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.

Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.

Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.

Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.

Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.

Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.

— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer.

Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).

Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.

Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 69 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 5 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- At ansøger kan fremvise referencer, hvor ansøger har arbejdet med distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge og dataintensive systemer).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3 - Seniorprofiler: IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den samlede energisektor er på vej ind i et IT-teknisk paradigmeskifte med større decentral styring og autonomi. Disse ændringer bæres dels af et energisystem som nu og i fremtiden baseres på fluktuerende grøn energi samt et sammenfald i tilgængeligheden af en række nye teknologier. Der skal kort sagt markant mere information til for at operere og udvikle et moderne energisystem baseret på grøn energi. Der skal så meget information til og med sådan en fart, at det ikke vil være fysisk muligt først at transportere data til en central beslutningstager for derefter at transportere signaler tilbage til et anlæg. Det kan lyde simpelt, men når der er tale om komplekse systemer som energisystemer i en europæisk og global kontekst, er der tale om uhyre komplekse problemstillinger, hvor kun ganske få individer og organisationer har etablerede løsninger, der rent faktisk kan løse de udfordringer, den grønne omstilling byder på.

Af denne årsag har Energinet pr. januar 2021 etableret en ny funktion under navnet ”Distribuerede teknologier”.

Funktionen fungerer som et eller flere teams med udviklings- og driftsansvar for en række strategisk vigtige systemer og processer, herunder systemer af systemkritisk karakter.

Fælles for de opgaver, denne funktion påtager sig, er, at designkriterier og løsningsdesign kalder på anvendelse af såkaldte distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge), data-intensive systemer og automation af decentral software og hardware.

Funktionen udvikler systemer og processer, som skal anvendes på tværs af Energinet med en ambition om, at open source relevante produkter vil være til fri brug i det øvrige samfund.

Energinet ønsker med dette udbud at etablere samarbejde med en række leverandører om levering af personaleressourcer i relation til udvikling, drift og support af Energinets applikationer i relation til distribuerede teknologier og relaterede systemer/kompetenceområder i Energinet inden for nedenstående tre (3) delaftaler.

— Delaftale 1 omfatter seniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer samt Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 2 omfatter juniorprofiler inden for system-/softwareudvikler/data engineer, Site Reliability Engineer, DevOps Engineer samt Data Scientist.

— Delaftale 3 omfatter seniorprofiler inden for IT-Arkitekt, Release Manager, Scrum Master samt Technical Writer

Med ”Seniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har minimum 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. Med ”Juniorprofil” forstås, at konsulenten/ressourcen har mindre end 5 års erfaring inden for opgaverne under den respektive delaftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til ydelsesbeskrivelsen for den respektive delaftale; bilag 3.1 (delaftale 1), bilag 3.2 (delaftale 2) og bilag 3.3 (delaftale 3).

Rammeaftalen for de enkelte delaftaler indgås for initial periode på to (2) år fra dato for rammeaftaleunderskrift med mulighed for, at Energinet kan forlænge rammeaftalen med op til fem (5) x tolv (12) måneder.

Forbruget i rammeaftaleperioden for alle delaftalerne estimeres til 166 mio. DKK, herunder henholdsvis 56 mio. DKK og 110 mio. DKK i den initiale kontraktperiode (2 år) og i forlængelsesperioderne (5 år). Forbruget fordeler sig pr. delaftale som oplyst i udbudsbetingelsernes afsnit 1.4. Forbruget kan alene anses som et estimat, og er som følge heraf ikke forpligtende for Energinet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Op til 5 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end fem (5) ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de fem (5) bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- At ansøger kan fremvise referencer, hvor ansøger har arbejdet med distribuerede teknologier (blockchain, DLT, IOT, Edge og dataintensive systemer).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3) ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Ad 1) Egenkapitalen (equity) fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 5 mio. DKK.

Ad 2) Soliditetsgraden (equity ratio) fra seneste års regnskab skal minimum være 15 pct.

Ansøger skal til enhver (fremtidig) tid kunne dokumentere via seneste offentlige tilgængelige regnskab, at ansøger lever op til kravene til nominel egenkapital (equity) og soliditetsgrad (equity ratio).

Delaftale 2:

Ad 1) Egenkapitalen (equity) fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 4,6 mio. DKK.

Ad 2) Soliditetsgraden (equity ratio) fra seneste års regnskab skal minimum være 15 pct.

Ansøger skal til enhver (fremtidig) tid kunne dokumentere via seneste offentlige tilgængelige regnskab, at ansøger lever op til kravene til nominel egenkapital (equity) og soliditetsgrad (equity ratio).

Delaftale 3:

Ad 1) Egenkapitalen (equity) fra seneste års regnskab skal minimum udgøre 1,6 mio. DKK.

Ad 2) Soliditetsgraden (equity ratio) fra seneste års regnskab skal minimum være 15 pct.

Ansøger skal til enhver (fremtidig) tid kunne dokumentere via seneste offentlige tilgængelige regnskab, at ansøger lever op til kravene til nominel egenkapital (equity) og soliditetsgrad (equity ratio).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre (3) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9).

Referencerne kan tillige udfyldes i det af Energinet udarbejdede dokument ”referenceliste”, hvor referencerne kan udfyldes for de respektive delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på. Såfremt ansøger anvender dokumentet ”referenceliste”, kan ansøger blot vælge at henvise til ”referencelisten” under ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.

Hver reference bør indeholde:

- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver opgave/leverance

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt)

- Kundens navn

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger

- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søstersel-skab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de delta-gende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de fem (5) mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige fem (5), når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end fem (5) referencer, vil ordregiver inddrage de fem (5) seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD).

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) § § 135, stk. 1-3 og 136.

Se venligst afsnit VI.3) ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1) i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Energinet forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges en konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2021

Send til en kollega

0.078