23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 055-135083
Offentliggjort
19.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Opdateringer

Rettelse
(31.03.2021)

I.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Kommunikation
I stedet for:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.
Læses:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113

Rettelse
(31.03.2021)

I.3)
Placing the text to be modified:Communication
instead of:
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address.
Read:
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113

Rettelse
(31.03.2021)

I.3)
Placing the text to be modified:Kommunikation
instead of:
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress.
Read:
Anbud eller ansökningar om att delta ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113

Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering kort- og diagramudarbejdelse til Det Europæiske Miljøagentur


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering kort- og diagramudarbejdelse til Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/COM/21/002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med én tjenesteyder eller en sammenslutning af tjenesteydere (et konsortium), som skal yde rådgivning til EEA inden for udarbejdelse af kort og diagrammer til digitale og trykte produkter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres enten i kontrahentens lokaler (eksternt) eller hos EEA i København (internt) afhængigt af behovene udtrykt i den specifikke opgave.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA gør vellykket brug af kort og diagrammer til at formidle specifikke miljømæssige meddelelser, der er baseret på dataanalyse. Sådanne kort og diagrammer kan være dynamiske, til brug i digitale produkter og online eller til statisk brug i trykte produkter, eller lejlighedsvis i digitale produkter og online. Kontrahenten vil blive ansvarlig for arbejde med miljødata om en lang række emner med henblik på at udarbejde interaktive eller statiske kort og diagrammer til brug i digitale og online produkter, der er lette at forstå, og som giver et klart budskab til brugeren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for højst to forlængelser, den første for en periode på 12 (tolv) måneder og den anden for 24 (fireogtyve) måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i afsnit 2.2.2.1 i udbudsmaterialet (bilag I).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/04/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Islandsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/04/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Kl. 10.00, lokal tid i EEA's lokaler. Møderne kan tilrettelægges online gennem MS Teams.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 21. april 2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113.

Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2021

Send til en kollega

0.047