23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-163037
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.49 (2022) Standardsoftware


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Serap Gökce
E-mail: seg@ski.dk
Telefon: +45 51519660
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1e3b3021-9a86-42a6-94d5-c04c108cb426/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

50.49 (2022) Standardsoftware

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI forbereder genudbud af 50.49, ​Standardsoftware kompatibelt med Microsoft software, herunder vedligeholdelseslicenser. Der er tale om et samlet og koordineret udbud af standardsoftwarelicenser og relaterede ydelser for SKI's kunder. Indkøbet konkurrenceudsættes i det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standardsoftware. Interesserede tilbudsgivere skal således være optaget i det dynamiske indkøbssystem for at blive opfordret til at afgive tilbud. Udbudsbekendtgørelsen til det dynamiske indkøbssystem kan tilgås på følgende link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539774-2020:TEXT:DA:HTML

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse offentliggøres med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt i april 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222000 Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

DK DANMARK

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

50.49, Standardsoftware

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmaterialet. Dialogen finder sted via Ethics.dk hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt. Her vil det også være beskrevet, hvordan SKI ønsker at modtage potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet. SKI skal opfordre potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommentere på de tilgængelige dele af materialet, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog. SKI er ikke forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. til udbudsmaterialet. SKI vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser ved at indarbejde dem i udbudsmaterialet. SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål m.v. Høringsfasen har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet m.v. for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, som afspejler kundernes behov og markedet i øvrigt. SKI forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag. Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden kan offentliggøre det i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger. Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles er udtryk for SKI's foreløbige udkast. SKI forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog. Det er ikke en forudsætning for efterfølgende at kunne deltage i udbuddet, at man deltager i den tekniske dialog.

Interesserede leverandører kan finde yderligere information om den tekniske dialog her: https://www.ski.dk/udbud/se-udbud/?id=50490022, og bedes tilkendegive deres interesse om at deltage i den tekniske dialog ved fremsendelse af mail til seg@ski.dk senest den 18. april 2021.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.031