23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 069-175562
Offentliggjort
09.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune

Høring af udbudsmateriale - udbud af linnedservice til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland 2021


Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Sommer
E-mail: triso@halsnaes.dk
Telefon: +45 47784000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153184583.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.halsnaes.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Sommer
E-mail: triso@halsnaes.dk
Telefon: +45 47784000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153184583.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www-halsnaes.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale - udbud af linnedservice til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland 2021

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende forhåndsmeddelelse omfatter høring af udbudsmaterialet for kommende udbud på linnedservice til primært plejecentre for 10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland.

Formålet med høringen er at kvalitetssikre udbudsmaterialet i forhold til markedet og potentielle leverandører.

Udkast til udbudsmaterialet kan hentes af alle interesserede tilbudsgivere i Mercell.

Høringssvar vedrørende udbudsmaterialet bedes sendt til ordregiver i kommunikationsmodulet i Mercell i et separat dokument med henvisning til udbudsdokumentets navn, side og afsnit.

Frist for afgivelse af høringssvar er søndag den 18. april 2021.

Udbuddet planlægges gennemført i foråret/sommeren 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakter vedrørende linnedservice til primært plejecentre. Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af linnedservice, herunder:

— Pakning, levering og leje af rene tekstiler

— Afhentning af urene tekstiler

— Sortering, vask og tørring af tekstiler.

For nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, herunder krav og det ønskede sortiment henvises der til bilag 1 - kravspecifikation samt bilag 2 - tilbudsliste.

Kontrakterne træder i kraft den 1. september 2021 og udløber den 31. august 2026. Ordregiver har option på forlængelse i op til yderligere 1 x 12 måneder.

Aftalen er forpligtende for ordregiver at anvende.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

Send til en kollega

0.031