23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 071-181016
Offentliggjort
13.04.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(13.04.2021)
BioMerrièux Danmark ApS
Ballerup

Indkøb af automatiseret bloddyrkningssystem


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851449
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af automatiseret bloddyrkningssystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital har behov for, at anskaffe nyt udstyr til bloddyrkninger i Region Midtjylland. Der foretages ca. 280 000 bloddyrkninger om året i Region Midtjylland, hvilket er en stor belastning for personalet i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi på det nuværende manuelle udstyr. Her indsættes og udtages alle bloddyrkningskolber manuelt med gentagne og ensidige bevægelser. Derfor ønskes anskaffet et fuldautomatisk bloddyrkningssystem, som tilgodeser arbejdsmiljø, ergonomi, sporbarhed og øget patientsikkerhed.

Kontrakten omfatter anskaffelse af et bloddyrkningssystem inklusiv forbrugsvarer og service.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital har behov for, at anskaffe nyt udstyr til bloddyrkninger i Region Midtjylland. Der foretages ca. 280 000 bloddyrkninger om året i Region Midtjylland, hvilket er en stor belastning for personalet i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi på det nuværende manuelle udstyr. Her indsættes og udtages alle bloddyrkningskolber manuelt med gentagne og ensidige bevægelser. Derfor ønskes anskaffet et fuldautomatisk bloddyrkningssystem, som tilgodeser arbejdsmiljø, ergonomi, sporbarhed og øget patientsikkerhed.

Kontrakten omfatter anskaffelse et bloddyrkningssystem inklusiv forbrugsvarer og service.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Serviceoptioner

- Uddannelsesoptioner

- Reservedelsoptioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital har behov for, at anskaffe nyt udstyr til bloddyrkninger i Region Midtjylland. Der foretages ca. 280 000 bloddyrkninger om året i Region Midtjylland. Dette giver anledning til stor belastning for personalet i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi på det nuværende manuelle udstyr. Her indsættes og udtages alle bolddyrkningskolber manuelt med gentagne og ensidige bevægelser. Derfor ønskes anskaffet af et fuldautomatisk bloddyrkningssystem, som tilgodeser arbejdsmiljø, ergonomi, sporbarhed og øget patientsikkerhed.

Region Midtjylland har derfor følgende krav til et nyt bloddyrkningsystem:

Personalet skal kunne afsætte bloddyrkningskolber på en "loading platform" eller et transportbånd, hvorefter udstyret selv placerer kolberne i inkubatorcellen efter automatisk skanning af stregkoder. Efter endt inkubation, skal de enkelte kolber automatisk fjernes fra inkubatoren og sorteres efter henholdsvis positivt eller negativt resultat af dyrkningen, så personalet ikke skal håndtere negative kolber (udover almindelig tømning af affaldsbeholder/skraldespand). Herved opnås betydelig ergonomisk fordel samt at risiko for fejlhåndtering minimeres.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med BioMerieux om levering af 13 stk. Bact/Alert Virtuo moduler, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr 2, idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning ikke andre aktører på markedet pr. dags dato, som kan levere et fuldautomatisk system som beskrevet ovenfor.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BioMerrièux Danmark ApS
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilagtil ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2021

Send til en kollega

0.031