23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-189968
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Banedanmark

Kontrakt om konsulentrammeaftale om support, vedligehold og udvikling i relation til Banedanmarks SAP-systemer


Banedanmark

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Preston Frederiksen
E-mail: LPFR@BANE.dk
Telefon: +45 27289618
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om konsulentrammeaftale om support, vedligehold og udvikling i relation til Banedanmarks SAP-systemer.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med udbuddet af Banedanmarks konsulentaftale vedr. support, vedligehold og udvikling i relation til Banedanmarks SAP-systemer ønsker Banedanmark input fra markedet på en række centrale områder. Banedanmark ønsker et overblik over

i) tilgængelige løsningsmuligheder på markedet, og/eller

ii) indsigt i hvilke konstruktioner iht. SAP-konsulenters kompetenceområder der alternativt kan være mere fordelagtige for Banedanmark. Banedanmark opfordrer potentielle leverandører, der er interesserede i at fremkomme med deres synspunkter, til at udfylde nedenstående spørgeskema med henblik på at forsyne Banedanmark med oplysninger, som kan bidrage til udarbejdelse af et markedskonformt udbudsmateriale i det kommende udbud. Spørgeskemaet er tilgængeligt på Banedanmarks EU-supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark ønsker at gennemføre en markedsdialog. Formålet med den indledende markedsundersøgelse er, at:

— informere markedsaktørerne om Banedanmarks kommende udbud.

— opnå en dybere forståelse af markedet og dets forskelligheder samt konsulenttilgangen til at arbejde med SAP.

— indikere en fordelagtig strategi for Banedanmark for de kommende SAP-konsulentydelser kan leveres med respekt for kvalitet, tid og økonomi.

— sikre at kravene til SAP-konsulenternes kompetencer er markedskonforme.

Deltagerne bedes følge det opstillede format og besvare de spørgsmål, der stilles. Deltagerne kan vælge at svare delvist på de stillede spørgsmål. Såfremt der ikke er mulighed for at gennemføre alle spørgsmål, så henstiller Banedanmark til, at følgende spørgsmål prioriteres: Spørgsmål 5, 6 og 7.

Alle udfyldte spørgeskemaer behandles.

Udfyldt spørgeskema bedes fremsendt senest den 20. april 2021, kl. 15.00 til XKELU@bane.dk samt cc. KNRS@bane.dk

Efter gennemgang af de modtagne svar, forbeholder Banedanmark sig retten til at foretage en vurdering af de mest relevante besvarelser, og invitere udvalgte et antal leverandører til uddybende dialogmøder. Udvælgelsen vil ske i forhold til at sikre en tilstrækkelig og repræsentativ markedsafdækning. Disse dialogmøder afholdes i perioden mellem den 22. – 23. april 2021, og tidspunkt fastsættes efter nærmere aftale med Banedanmark.

Møderne afholdes virtuelt på Skype og foregår på dansk.

På mødet påtænker Banedanmark stille spørgsmål til udvalgte svar i det af den/de udvalgte leverandørers udfyldte spørgeskema. Der ønskes ikke dialog om udbudsprocessen.

Dialogmøderne vil blive afholdt under overholdelse af de udbudsretlige grundprincipper om ligebehandling og gennemsigtighed.

Efter afslutningen af dialogmøderne vil Banedanmark udarbejde en markedsdialograpport, som gøres tilgængelig på Banedanmarks hjemmeside.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Med spørgeskemaet tilsigter Banedanmark at sikre ligebehandling af deltagerne i nærværende markedsundersøgelse.

Denne forhåndsmeddelelse og det tilknyttede spørgeskema er udelukkende til informationsindsamling og markedsengagement, der er således ikke tale om et udbud.

Banedanmark gør opmærksom på, at deltagelse i denne markedsundersøgelse, ved udfyldelse af spørgeskemaer og/eller supplerende dialogmøder, hverken er forudsætningsskabende eller fordelagtigt for deltagelse i et kommende udbud.

Ydermere skal det pointeres, at spørgeskemaets besvarelser ikke indgår i det senere udbudsmateriale og evaluering heraf. Det står derved Banedanmark frit for at kunne anvende udvalgt information indhentet ved spørgeskemaer i det kommende udbudsmaterialer.

Generisk markedsføringsmateriale bør ikke indsendes.

Indholdet i nærværende markedsundersøgelse skal betragtes som indledende og ikke-bindende. Materialet gøres tilgængeligt under forudsætning af, at den indeholdte information alene anvendes i henhold til markedsundersøgelsens formål. I forlængelse af markedsundersøgelsen kan det vise sig, at den indeholdte information ikke længere er tidssvarende eller retvisende i øvrigt, og under alle omstændigheder bliver erstattet af tilknyttede offentliggjorte udbudsdokumenter i de konkrete udbud.

Deltagerne i denne markedsundersøgelse skal, når de leverer oplysningerne, tydeligt tilkendegive, om de har afgivet specifikke oplysninger, som de anser for at være fortrolige, samt årsagerne til, at de mener, at disse oplysninger er fortrolige.

Banedanmark har endnu ikke besluttet, hvornår udbudsbekendtgørelse af det kommende udbud offentliggøres. Datoen angivet i pkt. II.3) ovenfor er udtryk for den forventede dato for offentliggørelse. Banedanmark opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2021

Send til en kollega

0.033