23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 075-190595
Offentliggjort
19.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency

Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) gennemførelse af Copernicus' europæiske jordbevægelsestjeneste — produktvalidering


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8204
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8204
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) gennemførelse af Copernicus' europæiske jordbevægelsestjeneste — produktvalidering.

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/21/009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA har fået til opgave at implementere den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS, European Ground Motion Service) som en del af Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service). Implementeringen af EGMS kræver en betydelig indsats for at definere kvantitative og kvalitative foranstaltninger til evaluering af overensstemmelsen mellem den såkaldte »ground truth« — data fra feltundersøgelser — (med disses iboende usikkerhed) og satellitmålinger. Eftersom datafremstilling baseret på interferometrisk syntetisk aperturradar (InSAR) involverer anvendelse af tærskler og filtre til at fjerne uønskede faseartefakter, kan resultaterne omfatte systematiske effekter, afvigende værdier eller blot målestøj. Det overordnede formål med dette udbud er den uafhængige validering af EGMS-produktporteføljen, der i øjeblikket fremstilles i forbindelse med kontrakten, der er resultatet af udbud EEA/DIS/R0/20/011.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Alle tjenesteydelser skal hovedsageligt udføres i den fremtidige kontrahents egne lokaler med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålet med valideringsprocessen er at bekræfte, at produkterne fra den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS) er i overensstemmelse med brugerkrav og produktspecifikationer og med det forventede udvalg af applikationer og anvendelsesmuligheder. Oplysninger om validering er af stor interesse for slutbrugerne, da det vil vise, hvilke fænomener EGMS er i stand til at opfange, og hvilke mulige anvendelsesområder og begrænsninger der er forbundet med anvendelsen af EGMS-produkterne.

Hovedformålet med valideringsprocessen er at kontrollere, om EGMS-produkterne er i overensstemmelse med andre målinger, der er uafhængige af interferometrisk databehandling, og om/i hvilket omfang de opfylder slutbrugernes forventninger. Valideringsprocessen skal omfatte resultater og understøttende dokumentation og skal udføres på grundlag af tilgængelige hjælpedatasæt, som ikke tidligere er medtaget i EGMS-produktionen.

Tilbudsgivere skal tage følgende nøgleprincipper i betragtning, når de specificerer og foreslår implementeringstilgangen til EGMS-valideringsopgaven:

• valideringsresultaterne skal være reproducerbare

• de data, der anvendes til valideringen, skal kunne genanvendes

• det skal være muligt at genbruge og migrere det fuldstændige EGMS-valideringssystemmiljø til en foruddefineret cloud-tjenesteudbyder efter EEA's valg

• valideringsmetodologi, scriptfiler, værktøjer og dataaktiverne skal udvikles, implementeres og dokumenteres med henblik på at understøtte de tre foregående principper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Copernicus — Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 (EUT L 122 af 24. april 2014, s. 44).

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1 og 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i afsnit 1.7 i udbudsspecifikationerne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Islandsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK. EEA forbeholder sig ret til at tilrettelægge en fjernåbningssession på grund af Covid-19-begrænsninger i form af et Microsoft Teams-møde.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Repræsentanter for tilbudsgivere (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningsmødet (via Microsoft Teams, hvis den nuværende situation fortsætter). De bedes informere EEA's indkøbstjenester i forvejen og senest fredag den 4. juni 2021 (kl. 16.00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra eTendering-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8204

Dette websted vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i løbet af udbudsproceduren.

I løbet af de tre år efter ikrafttrædelsen af rammetjenesteydelseskontrakten forbeholder EEA sig ret til at udøve muligheden for at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse om nye tjenesteydelser med den fremtidige kontrahent, der tildeles rammetjenesteydelseskontrakten, i overensstemmelse med punkt e) i andet afsnit af punkt 11.1 i bilag I til finansforordningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2021

Send til en kollega

0.063