23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-210603
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Universitet

Udbud på PC-varer til Københavns Universitet


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Have
E-mail: morten.have@adm.ku.dk
Telefon: +45 35334781
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294915&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294915&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på PC-varer til Københavns Universitet

Sagsnr.: 110-0023/21-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Universitet har et løbende behov for anskaffelse af computere og skærme mm., som finder anvendelse til forskning eller administration afhængigt af brugernes behov.

Københavns Universitet ønsker med denne udbudsforretning, at samle sine indkøb af computere og skærme mm., via indgåelse af en række delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 141 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Rammeaftale for indkøb af stationære PC'ere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30213000 Pc'er
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231310 Fladskærme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

1017 Københavns K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet har et løbende behov for anskaffelse af computere og skærme mm., som finder anvendelse til forskning eller administration afhængigt af brugernes behov.

Københavns Universitet ønsker med denne udbudsforretning, at samle sine indkøb af computere og skærme mm., via indgåelse af en række delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Rammeaftale for indkøb af bærbare PC'ere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30230000 Computerrelateret udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

1017 Københavns K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet har et løbende behov for anskaffelse af computere og skærme mm., som finder anvendelse til forskning eller administration afhængigt af brugernes behov.

Københavns Universitet ønsker med denne udbudsforretning, at samle sine indkøb af computere og skærme mm., via indgåelse af en række delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Rammeaftale for indkøb af skærme og tilbehør

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30230000 Computerrelateret udstyr
30231310 Fladskærme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

1017 Københavns K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet har et løbende behov for anskaffelse af computere og skærme mm., som finder anvendelse til forskning eller administration afhængigt af brugernes behov.

Københavns Universitet ønsker med denne udbudsforretning, at samle sine indkøb af computere og skærme mm., via indgåelse af en række delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Rammeaftale for indkøb af Apple

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30200000 Edb-maskiner og -artikler
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30213000 Pc'er
30213100 Bærbare datamater
30213200 Tabletcomputere
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30231310 Fladskærme
32250000 Mobiltelefoner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

1017 Københavns K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Universitet har et løbende behov for anskaffelse af computere og skærme mm., som finder anvendelse til forskning eller administration afhængigt af brugernes behov.

Københavns Universitet ønsker med denne udbudsforretning, at samle sine indkøb af computere og skærme mm., via indgåelse af en række delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 1
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.048