23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-223537
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
26.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300097&B=SERVIA

Udbyder

Servia A.m.b.a.,Dinel A/S, Elnet Midt A/S, Nord Energi Net A/S, Nord Energi Teknik A/S og andre

Indkøb af lav-, mellem- og højspændingskabel til elforsyning


Servia A.m.b.a.,Dinel A/S, Elnet Midt A/S, Nord Energi Net A/S, Nord Energi Teknik A/S og andre

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SERVIA A.m.b.a.
CVR-nummer: 40 53 22 85
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Telefon: +45 70505050
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dinel A/S
CVR-nummer: 25706900
Postadresse: Knudsminde 10
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Elnet Midt A/S
CVR-nummer: 10036461
Postadresse: Bøssemagervej 8
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Net A/S
CVR-nummer: 25399269
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Teknik A/S
CVR-nummer: 25657403
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Origo Service A/S
CVR-nummer: 32879934
Postadresse: Fåborgvej 44
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR El-net A/S
CVR-nummer: 20806397
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Pedersen
E-mail: jesp@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.servia.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300097&B=SERVIA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300097&B=SERVIA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af lav-, mellem- og højspændingskabel til elforsyning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31321000 Stærkstrømsledninger
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på lav-, mellem- og højspændingskabler til distribution af el i ordregivers forsyningsområde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - rammeaftale på levering af lavspændingskabel

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321200 Lav- og middelspændingskabel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Ordregivers forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på lavspændingskabel og blank kobber kabel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 65 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete delaftale. Der vurderes på baggrund af de adspurgte informationer samt bedste erfaring med tilsvarende leverancer. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige og relevante referencer.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte genstand for den enkelte delaftale.

Ansøgers omfang af opfyldelse af bæredygtighedsmål og ansøgers politikker, der er baseret på FN’s Verdensmål, vil tillige indgå i udvælgelsen. Herunder vil ansøgers ordning for returnering af kabeltromler ligeledes vurderes ud fra princippet om bæredygtighed.

Ansøgers kvalitetskontrol vil ligeledes indgå i udvælgelsen. Ansøger bør derfor vedlægge en beskrivelse af sin kvalitetskontrol med en beskrivelse af hvordan ansøger er organiseret i forhold til kommunikation og service til kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - rammeaftale på levering af mellemspændingskabel

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321200 Lav- og middelspændingskabel
31321220 Middelspændingskabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Ordregivers forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på mellemspændingskabel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 65 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete delaftale. Der vurderes på baggrund af de adspurgte informationer samt bedste erfaring med tilsvarende leverancer. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige og relevante referencer.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte genstand for den enkelte delaftale.

Ansøgers omfang af opfyldelse af bæredygtighedsmål og ansøgers politikker, der er baseret på FN’s Verdensmål, vil tillige indgå i udvælgelsen. Herunder vil ansøgers ordning for returnering af kabeltromler ligeledes vurderes ud fra princippet om bæredygtighed.

Ansøgers kvalitetskontrol vil ligeledes indgå i udvælgelsen. Ansøger bør derfor vedlægge en beskrivelse af sin kvalitetskontrol med en beskrivelse af hvordan ansøger er organiseret i forhold til kommunikation og service til kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - rammeaftale på levering af mellemspændingskabel med primært sektorformede ledere

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321200 Lav- og middelspændingskabel
31321220 Middelspændingskabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Ordregivers forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på mellemspændingskabel med primært sektorformede ledere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 65 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete delaftale. Der vurderes på baggrund af de adspurgte informationer samt bedste erfaring med tilsvarende leverancer. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige og relevante referencer.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte genstand for den enkelte delaftale.

Ansøgers omfang af opfyldelse af bæredygtighedsmål og ansøgers politikker, der er baseret på FN’s Verdensmål, vil tillige indgå i udvælgelsen. Herunder vil ansøgers ordning for returnering af kabeltromler ligeledes vurderes ud fra princippet om bæredygtighed.

Ansøgers kvalitetskontrol vil ligeledes indgå i udvælgelsen. Ansøger bør derfor vedlægge en beskrivelse af sin kvalitetskontrol med en beskrivelse af hvordan ansøger er organiseret i forhold til kommunikation og service til kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - rammeaftale på levering af højspændingskabel

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321220 Middelspændingskabler
31321300 Højspændingskabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Ordregivers forsyningsområde.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på højspændingskabel via miniudbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse i 2 x 12 mdr.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete delaftale. Der vurderes på baggrund af de adspurgte informationer samt bedste erfaring med tilsvarende leverancer. Ordregiver vil udvælge de ansøgere, som skønnes at have fremvist de mest sammenlignelige og relevante referencer.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte genstand for den enkelte delaftale.

Ansøgers omfang af opfyldelse af bæredygtighedsmål og ansøgers politikker, der er baseret på FN’s Verdensmål, vil tillige indgå i udvælgelsen. Herunder vil ansøgers ordning for returnering af kabeltromler ligeledes vurderes ud fra princippet om bæredygtighed.

Ansøgers kvalitetskontrol vil ligeledes indgå i udvælgelsen. Ansøger bør derfor vedlægge en beskrivelse af sin kvalitetskontrol med en beskrivelse af hvordan ansøger er organiseret i forhold til kommunikation og service til kunder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Her anføres:

Ansøgers økonomiske nøgletal for de tre (3) afsluttede regnskabsår 2017, 2018 og 2019:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves:

- Ansøger skal have en positiv egenkapital i hver af de tre (3) afsluttede regnskabsår 2017, 2018 og 2019.

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20 % pr. år de 3 (tre) afsluttede regnskabsår 2017, 2018 og 2019.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Her anføres:

En liste over de betydeligste tilsvarende leverancer, der er leveret inden for de seneste tre (3) år, med angivelse af:

- Kunde/kundesegment

- Leveringstidspunkt

- Geografisk leveringssted

- Mængde / antal meter

- Omsætning

- Kabeltype

- Kabelfabrikat.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves:

To (2) lignende leverancer til forsyningsvirksomhed(er) inden for de seneste 3 år.

Med ”lignende” skal hermed forstås, at leverancerne skal være sammenlignelige med den udbudte genstand for den enkelte delaftale der ansøges om prækvalifikation til.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Samhandelsvilkår for den enkelte delaftale er vedlagt det samlede udbudsmateriale.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til det samlede udbudsmateriale.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.047