23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-244805
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Kalundborg Kommune

Vindere

(14.05.2021)
KMD A/S
Lautrupparken 40
2750 Ballerup

Indkøb af IT-ydelser på det sociale område


Kalundborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141 B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Arian Dzeladini
E-mail: adz@publicure.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kalundborg.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af IT-ydelser på det sociale område

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af IT-ydelser på det sociale område, hvor ydelse 1 - ydelse 4, jf. afsnit IV.1.1), har været forudset som optioner i Nexus-aftalen. Det vurderes, at disse kan udnyttes, jf. udbudsloven § 179.

Ordregiver vurderer, at ydelse 5, jf. afsnit IV.1.1), kan indkøbes uden afholdelse af udbud, jf. udbudsloven § 180, da ydelse 5 ikke udgør mere end 3,8 % af den oprindelige aftale, ikke overstiger 2021-tærskelværdien for tjenesteydelser efter udbudslovens afsnit II og ikke medfører, at den oprindelige aftale vil henvende sig til et nyt marked.

Hvis det lægges til grund, at ydelse 1 - ydelse 4 mod forventning ikke kan udnyttes, jf. udbudsloven § 179, gøres det gældende, at ydelse 1 - ydelse 5 samlet set kan rummes inden for rammerne af udbudsloven § 180.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 771 316.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af IT-ydelser på det sociale område, hvor ydelse 1 - ydelse 4, jf. afsnit IV.1.1), har været forudset som optioner i Nexus-aftalen. Det vurderes, at disse kan udnyttes, jf. udbudsloven § 179.

Ordregiver vurderer, at ydelse 5, jf. afsnit IV.1.1), kan indkøbes uden afholdelse af udbud, jf. udbudsloven § 180, da ydelse 5 ikke udgør mere end 3,8 % af den oprindelige aftale, ikke overstiger 2021-tærskelværdien for tjenesteydelser efter udbudslovens afsnit II og ikke medfører, at den oprindelige aftale vil henvende sig til et nyt marked.

Hvis det lægges til grund, at ydelse 1 - ydelse 4 mod forventning ikke kan udnyttes, jf. udbudsloven § 179, gøres det gældende, at ydelse 1 - ydelse 5 samlet set kan rummes inden for rammerne af udbudsloven § 180.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kalundborg Kommune (herefter ”Kommunen”) indgik den 15. juni 2018 en aftale med KMD A/S (herefter ”KMD”) om levering af et social-, omsorgs- og sundhedssystem, ”KMD Nexus ASP” (herefter ”Nexus-aftalen”). Nexus-aftalen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Udbudspligten afløftedes ved direkte tildeling under SKI rammeaftale 02.19 ASP, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 009-016646 af 9. januar 2019.

Kommunen ønsker nu at tilkøbe følgende ydelser, som indgår som optioner i Nexus-aftalen:

- Ydelse 1: F1 Aktivitet og dagtilbud

- Ydelse 2: F4 Bostøtte og Botilbud

- Ydelse 3: F8 Forsorgshjem

- Ydelse 4: F37 Borgerøkonomi.

Ydelse 1 - Ydelse 4 andrager samlet 474 424 DKK + moms over 24 måneder og indkøbes i henhold til udbudslovens § 179 som forudsete optioner.

Endvidere har det vist sig nødvendigt at tilkøbe følgende ydelse, som ikke fremgår af Nexus-aftalen:

- Ydelse 5 VUM/FFB 2.0 (296 892 DKK + moms over 24 måneder).

Det er kommunens vurdering, at ydelse 5 kan indkøbes uden udbud hos KMD i medfør af de minimis-reglen udbudslovens § 180, idet ydelse 5.

i) ikke overstiger 3,8 % af Nexus-aftalens værdi.

ii) ikke overstiger 2021-tærskelværdierne for tjenesteydelseskontrakter efter udbudslovens afsnit II, og

iii) ikke medfører, at Nexus-aftalen vil henvende sig til et nyt marked.

Selv hvis det (i strid med de faktiske forhold) lægges til grund, at ydelse 1 - ydelse 4 ikke opfylder betingelserne i udbudslovens § 179, bemærkes følgende: Ydelse 1 - ydelse 5 opfylder også samlet set de minimis-reglen i udbudslovens § 180.

Nexus-aftalen og ydelse 1 - ydelse 5 andrager samlet stort 8 660 350 DKK.

Kommunen påtænker at indgå aftale med KMD om ydelse 1 - ydelse 5 efter afholdelse af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse, jf. klagenævnsloven § 4, stk. 1, nr. 2).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
CVR-nummer: 26911745
Postadresse: Lautrupparken 40
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 771 316.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.031