23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-246199
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Screeningsudstyr til detektering af euforiserende stoffer i spyt


Rigspolitiet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Kontaktperson: Koncernindkøb
E-mail: ski006@politi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/156210392.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.politi.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Screeningsudstyr til detektering af euforiserende stoffer i spyt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38544000 Udstyr til detektering af narkotika
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet forventer at offentliggøre et udbud af rammeaftale om levering af screeningsudstyr til detektering af euforiserende stoffer i spyt i løbet af andet halvår 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38900000 Diverse måle- og testapparatur
50410000 Reparation og vedligeholdelse af måle-, test- og prøveapparater
50433000 Kalibreringstjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som led i forberedelsen af det kommende udbud, ønsker Rigspolitiet at invitere relevante markedsaktører til at besvare vedhæftede spørgeskema. Formålet er at øge kendskabet til markedet. Rigspolitiet har endnu ikke besluttet, om den kommende rammeaftale skal omfatte engangstestere og/eller stationære apparater til detektering af euforiserende stoffer i spyt. Vedhæftede spørgeskema vedrører derfor begge løsningsmuligheder.

Besvarelser sendes til Rigspolitiet via Mercell senest den 26. maj 2021, kl. 12.00.

På baggrund af de indkomne besvarelser ønsker Rigspolitiet at afholde individuelle dialogmøder med relevante markedsaktører. Disse møder forventes afholdt den 31. maj 2021. Såfremt interessen er meget stor, forbeholder Rigspolitiet sig retten til at udvælge, hvilke aktører der inviteres til videre dialog. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Rigspolitiet ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder. Det bemærkes, at en eventuel begrænsning i antallet af dialogpartnere ikke har betydning for aktørernes mulighed for deltagelse i det kommende udbud.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/07/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at følge specifikke forslag og idéer. Dialogen er ikke på nogen måde bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og den kan ikke lægges til grund ved fortolkning af det endelige udbudsmateriale.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.047