23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-253786
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Rammeaftale om patientterminaler og tilslutning til ordregivers eksisterende skærme


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telefon: +45 23994956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300686&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300686&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om patientterminaler og tilslutning til ordregivers eksisterende skærme

Sagsnr.: 21001076
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30213200 Tabletcomputere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

3 typer af produkter:

- Fastmonterede patientterminaler

- Mobile patientterminaler

- Tilslutning til ordregivers eksisterende skærme.

Apps til hardwaren:

- Gratis applikationer fra godkendte app stores

- Mulighed for at implementere egenudviklede apps og betalbare apps fra en godkendt app store.

Implementering (dialog med afd./hospital og klargøring/konfiguration).

Serviceabonnement:

— Service og support.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører køb af mobile samt fastmonterede patientterminaler samt installation af apps og tilslutning af CMS til patientterminalerne og ordregivers eksisterende skærme.

Formålet med leverancen er at give patienterne adgang til visse apps under deres indlæggelsesperiode. Formålet er desuden at patienter og personale kan gøre brug af et CMS-system. Kravene er nærmere beskrevet i bilag 1: Kravspecifikation.

Leverandøren skal endvidere stå for teknisk opsætning samt implementering i dialog med kundens kontaktperson på hospitalet eller afdelingen, samt efterfølgende vedligeholdelse og support af leverancen som nærmere beskrevet i bilag 1: Kravspecifikation.

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

3 typer af produkter:

- Fastmonterede patientterminaler

- Mobile patientterminaler

- Tilslutning til ordregivers eksisterende skærme.

Apps til hardwaren:

- Gratis applikationer fra godkendte app stores

- Mulighed for at implementere egenudviklede apps og betalbare apps fra en godkendt app store.

Implementering (dialog med afd./hospital og klargøring/konfiguration).

Serviceabonnement:

- Service og support.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type.

I referenceperioden (3 år op til tilbudsfristen) har den økonomiske aktør leveret 2 leverancer af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type, hver bestående af mindst 50 enheder.

Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet.

Ansøger bedes for hver reference oplyse om:

— Navn på kunden

— Navn og telefonnr. på kontaktperson

— Kort beskrivelse af leverancen med fokus på sammenlignelighed med dette udbud

— Angivelse af årstal og måned for start og eventuelt slut af referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2021
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/06/2021
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021

Send til en kollega

0.093