23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-256938
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Datakommunikation/WAN


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Lund Zohnesen
E-mail: hz@ski.dk
Telefon: +45 20807996
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Datakommunikation/WAN

Sagsnr.: 50.46
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72720000 Wan-tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) udbyder en rammeaftale angående datakommunikation/WAN. Staten som helhed er forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10. maj 2017 om indkøb i staten, inklusive eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen er forpligtende for de kommuner, samt øvrige kunder, som forud for offentliggørelsen har tilsluttet sig aftalen.

Rammeaftalen er opdelt i 4 delaftaler, som hver især udgør selvstændige rammeaftaler. Om opdeling i delaftaler henvises til punkt II.1.6). Hver delaftale tildeles en leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 732 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Staten og Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter staten herunder myndigheder og alle underliggende enheder i myndighedens organisation, herunder styrelser, institutioner og selvejende institutioner, samt eventuelle underliggende enheder videre ned i organisationens hierarki jf. rammeaftalens bilag A. Delaftale 1 omfatter endvidere kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Region Hovedstaden, jf. rammeaftalens bilag A.

Delaftalen tildeles en leverandør.

Rammeaftalen omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. indenfor netværks- og internetforbindelser med og uden leverandør-ejet CPE (Customer Premises Equipment) mv. eksklusive Grønland og Færøerne.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- Managed/MPLS netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek med og uden CPE samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- Ethernet over VPN/MPLS og/eller klassiske Layer 2 forbindelser i kapaciteter på 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek.

- Internetforbindelser dedikeret og via eksisterende netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- SD-WAN (Software Defined WAN) i kapaciteter fra 10 Mbit/sek til 10 Gbit/sek

- Grå (DWDM) fiber

- Sort fiber

- 3 variationer af redundans inklusive fra alternativ PoP og fail over til 4G/LTE

- Variationer af servicegarantier inklusive 24/7

- Anti-DDOS i layer 4 og layer 7 varianter

- On premise og cloudbaseret managed firewall

- Managed Next Generation firewall

- Quality of Service

- Cloud connect - levering til 3. part, f.eks. hostingleverandører

- Nyoprettelser i henhold til forbindelsestypen (netværk, internet eller redundans), kapacitetens størrelse samt installationsadressens postnummer

- Timebaserede ydelser for teknikere, systemtekniker, driftskonsulenter og projektleder.

Alle delaftaler indeholder samme sortiment. Delaftalerne er således alene geografisk differentieret i forhold til det omfattede sortiment.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 507 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 84 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Leverandøren skal primært levere til lokationer inden for delaftalens geografiske område. Leverandøren er dog forpligtet til at levere til en kundes lokationer i hele Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Region Sjælland, jf. rammeaftalens bilag A.

Delaftalen tildeles én leverandør.

Rammeaftalen omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. indenfor netværks- og internetforbindelser med og uden leverandør-ejet CPE (Customer Premises Equipment) mv. eksklusive Grønland og Færøerne.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- Managed/MPLS netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek med og uden CPE samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- Ethernet over VPN/MPLS og/eller klassiske Layer 2 forbindelser i kapaciteter på 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek.

- Internetforbindelser dedikeret og via eksisterende netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- SD-WAN (Software Defined WAN) i kapaciteter fra 10 Mbit/sek til 10 Gbit/sek

- Grå (DWDM) fiber

- Sort fiber

- 3 variationer af redundans inklusive fra alternativ PoP og fail over til 4G/LTE

- Variationer af servicegarantier inklusive 24/7

- Anti-DDOS i layer 4 og layer 7 varianter

- On premise og cloudbaseret managed firewall

- Managed Next Generation firewall

- Quality of Service

- Cloud connect - levering til 3. part, f.eks. hostingleverandører

- Nyoprettelser i henhold til forbindelsestypen (netværk, internet eller redundans), kapacitetens størrelse samt installationsadressens postnummer

- Timebaserede ydelser for teknikere, systemtekniker, driftskonsulenter og projektleder.

Alle delaftaler indeholder samme sortiment. Delaftalerne er således alene geografisk differentieret i forhold til det omfattede sortiment.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 84 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leverandøren skal primært levere til lokationer inden for delaftalens geografiske område. Leverandøren er dog forpligtet til at levere til en kundes lokationer i hele Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Region Syddanmark, jf. rammeaftalens bilag A.

Delaftalen tildeles én leverandør.

Rammeaftalen omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. indenfor netværks- og internetforbindelser med og uden leverandør-ejet CPE (Customer Premises Equipment) mv. eksklusive Grønland og Færøerne.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- Managed/MPLS netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek med og uden CPE samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- Ethernet over VPN/MPLS og/eller klassiske Layer 2 forbindelser i kapaciteter på 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek.

- Internetforbindelser dedikeret og via eksisterende netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet

- SD-WAN (Software Defined WAN) i kapaciteter fra 10 Mbit/sek til 10 Gbit/sek

- Grå (DWDM) fiber

- Sort fiber

- 3 variationer af redundans inklusive fra alternativ PoP og fail over til 4G/LTE

- Variationer af servicegarantier inklusive 24/7

- Anti-DDOS i layer 4 og layer 7 varianter

- On premise og cloudbaseret managed firewall

- Managed Next Generation firewall

- Quality of Service

- Cloud connect - levering til 3. part, f.eks. hostingleverandører

- Nyoprettelser i henhold til forbindelsestypen (netværk, internet eller redundans), kapacitetens størrelse samt installationsadressens postnummer

- Timebaserede ydelser for teknikere, systemtekniker, driftskonsulenter og projektleder.

Alle delaftaler indeholder samme sortiment. Delaftalerne er således alene geografisk differentieret i forhold til det omfattede sortiment.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 77 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 84 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Midtjylland og Nordjylland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Leverandøren skal primært levere til lokationer inden for delaftalens geografiske område. Leverandøren er dog forpligtet til at levere til en kundes lokationer i hele Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter kommunale kunder og SKI's øvrige kunder fra Region Midtjylland og Nordjyllnad, jf. rammeaftalens bilag A.

Delaftalen tildeles én leverandør.

Rammeaftalen omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør, tilknyttede serviceydelser mv. indenfor netværks- og internetforbindelser med og uden leverandør-ejet CPE (Customer Premises Equipment) mv. eksklusive Grønland og Færøerne.

Det udbudte sortiment omfatter følgende:

- Managed/MPLS netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek med og uden CPE samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- Ethernet over VPN/MPLS og/eller klassiske Layer 2 forbindelser i kapaciteter på 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek.

- Internetforbindelser dedikeret og via eksisterende netværksforbindelser med symmetriske kapaciteter fra 100 Mbit/sek til 100 Gbit/sek samt 10 Mbit/sek, som kan være asymmetrisk i kapacitet.

- SD-WAN (Software Defined WAN) i kapaciteter fra 10 Mbit/sek til 10 Gbit/sek

- Grå (DWDM) fiber

- Sort fiber

- 3 variationer af redundans inklusive fra alternativ PoP og fail over til 4G/LTE

- Variationer af servicegarantier inklusive 24/7

- Anti-DDOS i layer 4 og layer 7 varianter

- On premise og cloudbaseret managed firewall

- Managed Next Generation firewall

- Quality of Service

- Cloud connect - levering til 3. part, f.eks. hostingleverandører

- Nyoprettelser i henhold til forbindelsestypen (netværk, internet eller redundans), kapacitetens størrelse samt installationsadressens postnummer

- Timebaserede ydelser for teknikere, systemtekniker, driftskonsulenter og projektleder.

Alle delaftaler indeholder samme sortiment. Delaftalerne er således alene geografisk differentieret i forhold til det omfattede sortiment.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 84 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

- Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Tilbudsgiver, konsortiedeltagere og/eller støttende virksomheder behøves alene at indsende ét ESPD uanset antallet af delaftaler, som der ønskes at afgive tilbud på eller være støttende virksomhed på. Såfremt tilbudsgiver, konsortiedeltagere og/eller støttende virksomheder ønsker at afgive tilbud på flere delaftale eller være støttende virksomhed på flere delaftaler, bør det angives i ESPD, del A, felt ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på:”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen (Kravene er identiske for samtlige delaftaler, uanset hvor mange delaftaler en tilbudsgiver afgiver tilbud på):

1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 45 mio. DKK. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætning som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

2) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en soliditetsgrad på minimum 8 %. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

- Omsætning:

- Enten årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår eventuelt med angivelse af, hvor den samlede omsætning fremgår.

- Eller, såfremt omsætning ikke fremgår af årsregnskab, erklæring med angivelse af størrelsen af den samlede omsætning fra seneste disponible regnskabsår underskrevet af tegningsberettiget.

- Soliditetsgrad:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår eventuelt med angivelse af, hvor soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen egnethedskrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul. I forbindelse med udførelse af konkrete leverancer kan der være krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalens varighed er begrundet i de ekstraordinære tekniske omstændigheder samt betydelige investeringer, der knyttet til etableringen af den nødvendige infrastruktur for datakommunikation, den efterfølgende afskrivning af de betydelige anlægsinvesteringer samt den omfattende migrering af datakommunikationslinjer ved et leverandørskifte. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 5.3.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 115-279210
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/06/2021
Tidspunkt: 13:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at deltage i åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen genudbydes efter 5-7 år afhængig af den kommende rammeaftales varighed.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene. Om endelig dokumentation i sin helhed henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16.

SKI forbeholder sig ret til aktivt at berigtige forhold, som SKI konkret vurderer kan berigtiges efter proceduren i udbudslovens § 159, stk. 5.

Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad I.3): Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset, da enkelte lokationer for delaftale 1 ikke er oplyst. SKI har med hjemmel i udbudslovens § 132, stk. 2 ikke givet fri, direkte og fuld elektronisk adgang til oplysningerne om disse lokationer. Der kan opnås oplysninger om lokationerne ved at rette henvendelse til den i punkt I.1 angivne e-mail. Oplysning om lokationerne udleveres mod udfyldelse af en fortrolighedserklæring.

Ad II.1.4): SKI er en indkøbscentral og rammeaftalen omfatter flere offentlige ordregivere, der er kunder på rammeaftalen. I rammeaftalens bilag A og det tilhørende bilag A.1 er kunderne og deres lokationer nærmere beskrevet.

Rammeaftalens anslåede værdi er 535 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 7 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Estimaterne er således forbundet med en væsentlig usikkerhedsmargin. Forhold som kan påvirke estimaterne, er eksempelvis et højere antal nyoprettelser i aftalens løbetid end forudset, eksempelvis grundet resortomlægninger, udflytning af uddannelsesinstitutioner og lignende samt et stadigt øget fokus på digitalisering, herunder muligheden for anvendelse af højere kapaciteter.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det bemærkes, at der i punkt II.1.5), er anført en værdi på 732 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019, vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5).

Ad IV.1.3) Det er angivet, at der er tale om en rammeaftale med én enkelte økonomisk aktør, da hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale som indgås med en leverandør.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

SKI afholder informationsmøde for interesserede tilbudsgivere. Se mere i udbudsbetingelsernes punkt 11.2.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2021

Send til en kollega

0.063