23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-259465
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

DSB

SAP-licensudbud


DSB

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jmac@dsb.dk
Telefon: +45 22162246
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dsb.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SAP-licensudbud

Sagsnr.: A-20729
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkaldelse til markedsdialog med henblik på udbud af SAP rammeaftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72240000 Systemanalyse og programmering
72246000 Systemrådgivning
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker DSB indsigt i markedet for Cloud Services og On Prem licenser samt tilhørende rådgivning i forhold til et eksisterende SAP-baseret it-miljø. Derfor ønsker DSB at indgå i en markedsdialog med leverandører, der har erfaring med Cloud Services og On Prem licenser samt tilhørende rådgivning i forhold til et eksisterende SAP-baseret it-miljø, som er sammenlignelige med DSB’s forretningsmæssige behov.

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen skal ske via EU-Supply og modtages ikke på anden vis. Tilkendegivelsen skal indeholde en kort overordnet beskrivelse af virksomheden samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen, som skal være funderet i leverandørens kendskab til og erfaring med ydelsen.

Særligt af hensyn til DSB’s ressourceforbrug ved gennemførelse af markedsdialogen, vil der maksimalt blive inviteret 5 leverandører. Såfremt flere end 5 leverandører anmoder om deltagelse i dialogen, vil DSB invitere de leverandører, som DSB vurderer har den mest solide erfaring med leverance af Cloud Services og On Prem licenser samt tilhørende rådgivning i forhold til et eksisterende SAP-baseret it-miljø, og som – baseret på deres anmodning – vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af markedet for de efterspurgte ydelser.

II.2.14) Yderligere oplysninger

For yderligere informationer, henvises til "Drejebog for markedsdialog - SAP- licensudbud".

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Dialogmøderne afholdes individuelt med de udvalgte deltagere, og forventes at blive afholdt i uge 25, med eventuelt yderligere dialogrunder efterfølgende uger.

Præcis dato for dialogmødets afholdelse og endelig agenda forventes udsendt i uge 23.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2021

Send til en kollega

0.047