23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 102-267733
Offentliggjort
28.05.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Vindere

(28.05.2021)
Aerodyne Research, Inc.
45 Manning Road
Billerica, MA, USA 01821-3934

Aerosolmassespektrometer


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
CVR-nummer: 15413700
Postadresse: Lersø Parkallé 105
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Nis Klenø Nøjgaard
E-mail: jkn@nfa.dk
Telefon: +45 39165200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nfa.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aerosolmassespektrometer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100 Massespektrometer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

1) Transmission. Instrumentet skal kunne anvendes til måling af partikler i forbindelse med arbejdspladsmålinger. Som minimum skal partikelstørrelser fra 0.1 μm - 2.5 μm være omfattet af målingerne (fine partikler, PM2.5).

2) Målestoffer. Instrumentet skal kunne analysere hovedparten af de kemiske stoffer i atmosfæriske partikler. Som minimum ”non-refractory” uorganisk ammonium (NH4+), sulfat (SO42-), nitrat (NO3-) og organiske stoffer.

3) Måleområde. Instrumentet skal have et stort kvantitativt måleområde, da arbejdspladsmålinger spænder fra lave til høje koncentrationer. Der ønskes ikke et instrument baseret på laser ionisering af partikler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38433000 Spektrometre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skal købe et aerosolmassespektrometer, med følgende minimumskrav:

1) Transmission. Instrumentet skal kunne anvendes til måling af partikler i forbindelse med arbejdspladsmålinger. Som minimum skal partikelstørrelser fra 0.1 μm - 2.5 μm være omfattet af målingerne (fine partikler, PM2.5).

2) Målestoffer. Instrumentet skal kunne analysere hovedparten af de kemiske stoffer i atmosfæriske partikler. Som minimum ”non-refractory” uorganisk ammonium (NH4+), sulfat (SO42-), nitrat (NO3-) og organiske stoffer.

3) Måleområde. Instrumentet skal have et stort kvantitativt måleområde, da arbejdspladsmålinger spænder fra lave til høje koncentrationer. Der ønskes ikke et instrument baseret på laser ionisering af partikler.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Der ønskes et massespektrometer til realtidsmåling af atmosfæriske partikler, som kan anvendes til feltmålinger i arbejdsmiljøet. ACSM er det eneste kommercielt tilgængelige realtime aerosolmassespektrometer, som kan kvantificere de uorganiske hovedkomponenter (nitrat, sulfat, ammonium) og non-refractory organiske forbindelser i fine partikler (PM2.5) i arbejdsmiljørelevante koncentrationer. Herudover er det et velafprøvet måleinstrument med en stor brugerskare, og anvendelsen samt tolkning af data er beskrevet i hundredevis af peer-reviewed artikler.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Aerodyne Research, Inc.
Postadresse: 45 Manning Road
By: Billerica, MA, USA 01821-3934
NUTS-kode: US United States
Land: USA
Telefon: +01 978-663-9500
Fax: +01 978-663-4918
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naeveneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2021

Send til en kollega

0.079