23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-275215
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

Rådgivningstjenester på området for webbrugeroplevelse, designsystemer og forvaltning af webindhold til Det Europæiske Miljøagentur


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8548
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8548
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rådgivningstjenester på området for webbrugeroplevelse, designsystemer og forvaltning af webindhold til Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/COM/21/006
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå rammetjenesteydelseskontrakter efter kaskadeprincippet vedrørende levering af tjenesteydelser og støtte på følgende områder:

• design af brugeroplevelse

• oprettelse af et online designsystem til EEA's tilstedeværelse på nettet

• support til webdesign til forskellige webudviklingsteams og -projekter på tværs af EEA

• support til forvaltning af webindhold (f.eks. udgivelse af indhold på EEA's overordnede websted, tilføjelse af metadata, arkivering af indhold, omorganisering af webafsnit...).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler. Til forvaltning af webindhold forventes intern rådgivningsstøtte.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EEA er en videnorganisation, og et af dens vigtigste strategiske mål er at »tilbyde målrettede input med henblik på at gøre politiske og offentlige drøftelser mere velinformerede gennem tilrettelæggelse og formidling af viden om reaktioner, herunder innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer«. EEA's tilstedeværelse på nettet er det primære redskab til at nå dette mål. EEA starter fra 2021 og fremefter et projekt, der skal forbedre agenturets onlinetilstedeværelse, med det formål at øge gennemslagskraften af dets data og viden. Den viden, der genereres af EEA, deles online gennem en række produkter, herunder, men ikke begrænset til: PDF-rapporter, HTML-rapporter, onlinebriefinger og -artikler, nyheder, interaktive kort og datavisualiseringer, onlinevideoer og flere forskellige hybrider mellem førnævnte produkter. De vigtigste tjenesteydelser og opgaver/leverancer er: design af brugeroplevelse, oprettelse og vedligeholdelse af et designsystem, support til webdesign til forskellige webudviklingsteams og -projekter på tværs af EEA samt support til forvaltning af webindhold.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

De valgte tilbudsgivere vil blive tildelt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 12 måneder regnet fra datoen for underskrivelse, med mulighed for fornyelse højst tre gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

EEA vil anvende kaskadesystemet til at indgå rammeaftaler med flere økonomiske aktører. Der vil som minimum være tale om 2 kontrahenter i kaskadesystemet, forudsat at tilstrækkelig mange tilbudsgivere opfylder udvælgelses- og tildelingskriterierne. Der vil maksimalt blive tildelt 3 rammeaftaler efter kaskadesystemet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1.1 og 2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Islandsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

I EEA's lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK. EEA forbeholder sig ret til at tilrettelægge et fjernåbningsmøde på grund af begrænsninger forbundet med Covid-19.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester i forvejen og senest onsdag den 4.8.2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsdokumenterne og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8548.

Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.051