23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-283056
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Rammeaftale om rådgivningsydelser til brug for etablering, fornyelse og forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk, operationel IT og telefoni

(11.01.2022)
ELTEL NETWORKS A/S
Hørkær 3
2730 Herlev

Rammeaftale om rådgivningsydelser til brug for etablering, fornyelse og forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk, operationel IT og telefoni


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Rathleff Jensen
E-mail: LRJS@BANE.dk
Telefon: +45 50419041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Margrethe Christensen
E-mail: kmc@femern.dk
Telefon: +45 33414453
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://femern.com/da
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Øresundsbro Konsortiet I/S
CVR-nummer: 24246787
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Rolf Sundqvist
E-mail: rsu@oresundsbron.com
Telefon: +45 33416159
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.oresundsbron.com/da/start
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Telefon: +45 41532542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebæltsforbindelsen
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Telefon: +45 41532542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresundsforbindelsen
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Telefon: +45 41532542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Femern Landanlæg
CVR-nummer: 32567967
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: cyl@sbf.dk
Telefon: +45 41532542
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303189&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303189&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Jernbanetransport og Infrastrukturforvalter/ Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om rådgivningsydelser til brug for etablering, fornyelse og forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk, operationel IT og telefoni

Sagsnr.: 2021-10267
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler anskaffelse af rådgivningsydelser til understøttelse af en række forskellige opgaver inden for projektstyring, tekniske ydelser og projektsupport.

Fælles for disse er, at der er tale om opgaver indenfor transmissionsnetværk, operationel IT og telefoni.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af ydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 310 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72246000 Systemrådgivning
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72710000 Lan-tjenester
72720000 Wan-tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Baggrund og formål:

Den udbudte rammeaftale omfatter rådgivningsydelser til brug for etablering, fornyelse og forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk, operationel IT og telefoni. Rådgivningsydelserne skal understøtte en række forskellige opgaver indenfor teletekniske systemer og understøttende funktioner, herunder IT og telefoni for den eksisterende platform og i forbindelse med teknologifornyelse.

Banedanmarks transmissionsnetværk omfatter en række forskellige systemer, anlæg og netværk:

- Netværksanlæg af forskellige teknologier (f.eks. IP/MPLS, FW, SDH og DWDM)

- Telefonianlæg (f.eks. Telefoncentral, telefonapparater, VoIP)

- Operationelle it-systemer (f.eks. CITRIX, TPS mm.)

Givet netværkenes sammenhængende karakter vil det også være relevant at Banedanmark indkøber ydelser under denne rammeaftale for enheder, der opererer på det danske jernbanenet. Derfor vil der med denne rammeaftale også være mulighed for at indkøbe ydelser til de tilknyttede parter, som anført under pkt. V.3).

De væsentligste opgaver er leverancer til brug i signalprogrammet, der udgør den grundlæggende telekom infrastruktur til det nye signalsystem, bestående af et transmissionsnetværk, datanetværk og trådløst netværk samt tilhørende understøttende funktioner som IT- og telefonisystemer. Signalprogrammet er aktivt frem til 2030.

Derudover vil der eksempelvis også være opgaver tilknyttet fornyelsesprogrammet, som er en omfattende portefølje af projekter, der skal sikre en kontinuerlig fornyelse af Banedanmarks netværk inden for alle netværkstyper, herunder de ovennævnte netværk.

En væsentlig del af Banedanmarks projekter og leverancer i disse år handler om at skabe grundlaget for at udrulle ERTMS (de nye signalsystemer). Det er projekter som i stor udstrækning følger anlægsplanen for udrulning af Fjernbane Øst (FIE) hhv. Fjernbane Vest (FIW). Tidshorisonten rækker dermed flere år ud i tiden.

Banedanmark forventer et ressourcetræk fra leverandøren indtil 25 fuldtidsansatte i rammeaftalens løbetid. Ressourcetrækket kan variere afhængig af behovet.

2) Hovedydelser:

Dette udbud omfatter følgende hovedydelser:

A) Projektstyring

B) Tekniske ydelser

Ad hovedydelse A):

Leverandøren skal fungere som projektstyrende indenfor opgaver.

Leverandøren vil blive ansvarlig for selvstændig gennemførelse af projekter, delprojekter eller opgaver med reference til en Banedanmark projektleder.

Der vil være forskellige typer af projekter, delprojekter og opgaver, som stiller krav til forskellige niveauer af erfaring hos leverandørens medarbejdere.

Opgaverne omfatter projektstyring i forbindelse med etablering, fornyelse eller forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk, som omfatter en række forskellige systemer, anlæg og netværk, jf. de ovennævnte teknologier under punkt 1.

Den overvejende del af ydelserne vil vedrøre netværksanlæg.

Ad hovedydelse B):

Leverandøren skal levere følgende tekniske ydelser indenfor de ovenfor nævnte teknologier, jf. punkt 1:

- Analyse

- Design

- Teknisk styring og rådgivning

- Udførelse af test

- Konfigurering af udstyr

- Udarbejdelse af dokumentation.

For yderligere information om Banedanmarks netværk, transmission-og telefonisystemer henvises til udbudsmaterialet.

Det forudsættes, at leverandøren kan understøtte Banedanmark i rådgivning, design, løsningsforslag og gennemførelse af komplekse opgaver.

Der vil være forskellige typer af opgaver, hvor der skal leveres tekniske ydelser, som stiller krav til forskellige niveauer af erfaring hos leverandørens medarbejdere.

Udover de angivne hovedydelser skal leverandøren og levere diverse projektsupportydelser i forbindelse med de beskrevne opgaver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 310 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med de udbudte hovedydelser.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hver hovedydelse baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere hovedydelserne. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde løbetid, inkl. prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på historisk forbrug. Tilbudsgiverne er ikke garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Hvis omsætningen ikke er angivet i denne valuta, vil ordregiver beregne omsætningen på baggrund af den officielle valutakurs på datoen for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte hovedydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 094-248481
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 24. juli 2021 kl. 14.00.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 11. ESPD findes via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt rammeaftalen. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Ad til pkt. I.1) og pkt. I.2) bemærkes, at der er tale om et fælles udbud. De tilknyttede parter, hvortil der også skal leveres ydelser til, er oplistet i pkt. 1.2).

Ad pkt. IV.2.4) bemærkes, at tilbud og ansøgning om deltagelse skal afgives på dansk.

Ad pkt. II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra underskrivelse af rammeaftalen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med rammeaftalens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af igangværende projekter og sammenhæng til genudbud.

Der vil 16. juni 2021 kl. 10.00 blive afholdt et orienteringsmøde. Interesserede bedes senest 3 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

I relation til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente dokumentation fra ansøger eller tilbudsgiver på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren, hvis det er nødvendigt for at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette or-dregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.079