23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 115-302311
Offentliggjort
16.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af rammeaftale om drift og beredskab af IT-infrastruktur


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Fahim Saber
E-mail: FahimMohammad.Saber@krfo.dk
Telefon: +45 72554339
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303752&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303752&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om drift og beredskab af IT-infrastruktur

Sagsnr.: 21-15-0017
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverandøren skal stille med et hold af konsulenter, som kan indgå i et meget tæt samarbejde med ordregiveren, og bidrage til at ordregiveren kan garantere en stabil, forudsigelig og problemfri drift af IT-infrastruktur for brugerne.

Denne rammeaftale omfatter 3 overordnede hovedområder for bistand:

1) Driftsstøtte i servicetidsrum A. Driftsstøtte leveres i servicetidsrum A og omfatter alle opgaver der relaterer sig til analyse, design, udvikling, implementering, support/løsning af incidents og drift af ordregiverens infrastruktur.

2) Beredskab i servicetidsrum B. Beredskab leveres i servicetidsrum B og omfatter support/løsning af incidents.

3) IT-projekter: Ordregiveren planlægger regelmæssigt større IT-projekter, hvor leverandøren kan blive bedt om at medvirke med et nærmere specificeret mandskab ud over det faste mandskab, som betjener driftsstøtten i servicetidsrum A.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Direktoratet for Kriminalforsorgen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Direktoratet for Kriminalforsorgen udbyder rammeaftale om drift og beredskab af IT-infrastruktur. Direktoratet for Kriminalforsorgen er ordregiver i dette udbud.

Formålet med denne rammeaftale er, at leverandøren skal bistå ordregiveren i driften af de af rammeaftalen omfattede teknologier i kundens infrastruktur. Rammeaftalen omfatter følgende kerneteknologier:

— Active Directory (AD)

— Active Directory Federation Services (ADFS)

— Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

— Domain Name System (DNS)

— Microsoft System Center

— Configuration Manager (SCCM)

— Operations Manager (SCOM)

— Data Protection Manager

— Service Manager (SCSM)

— Virtual Machines Manager (VMM)

— Intune

— Orchestrator

— Microsoft Azure, DevOps m.v,

— Exhange

— Office

— Windows server

— Windows 10

— SQL

— SharePoint

— Skype for Business

— Teams

— VMware

Øvrige teknologier:

— SEPO

— Barracuda

— PowerShell

— BizTalk

— Citrix

— SquaredUp

— Print

— Safecom.

Leverandøren skal stille med et hold af konsulenter, som kan indgå i et meget tæt samarbejde med ordregiveren, og bidrage til at ordregiveren kan garantere en stabil, forudsigelig og problemfri drift over for sine brugere.

Denne rammeaftale omfatter 3 overordnede hovedområder for bistand:

1) Driftsstøtte i servicetidsrum A. Driftsstøtte leveres i servicetidsrum A og omfatter alle opgaver der relaterer sig til analyse, design, udvikling, implementering, support/løsning af incidents og drift af ordregiverens infrastruktur.

2) Beredskab i servicetidsrum B. Beredskab leveres i servicetidsrum B og omfatter support/løsning af incidents.

3) IT-projekter: Ordregiveren planlægger regelmæssigt større IT-projekter, hvor leverandøren kan blive bedt om at medvirke med et nærmere specificeret mandskab ud over det faste mandskab, som betjener driftsstøtten i servicetidsrum A.

Den anslået værdi af rammeaftalen estimeres til at være på et interval mellem 35 mio. DKK - 60 mio. DKK. Omfanget er dog usikkert, idet der er tale om ordregivers bedste skøn. Værdien er eksklusiv moms.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 4 egnede ansøgere. Hvis der er færre end 4 egnede ansøgere, forbeholder ordregiver sig retten til at gå videre med det antal ansøgere.

Ordregiver vil vurdere op til 3 referencer. Hvis der vedlægges mere end 3 referencer vil der udelukkende blive set på de 3 første referencer på ESPD’et. Beskrivelsen af referencerne må maksimalt fylde 6 sider tilsammen. Ordregiver vil udvælge de 3 bedste ansøgere på baggrund af følgende kriterier:

- Det vægter positivt, at hvis referencerne angår statslige myndigheder, subsidiært offentlige kunder, tertiært større private kunder.

- Det vægter positivt, jo flere brugere, der er på referencens platform.

- Det vægter positivt, hvis referencens platform er inden for følgende teknologier: Windows Core Infrastruktur, Microsoft System Center, Microsoft Azure, DevOps, Exhange, SQL, SharePoint, VMware, Citrix.

- Det vægter positivt, at ansøger for referencen har arbejdet med normal drift af IT infrastruktur, herunder implementering af nye miljøer og opgraderinger, samt installation og opsætning af ny software, performanceoptimering af applikationer og infrastruktur implementering, scripting, patches, changes, releases, deployment og konfigurationer på platformen.

- Det vægter positivt, at tilbudsgiver for referencen har forestået 2. og 3. level support, herunder analyse, fejlsøgning, fejlretning og genopretning.

- Det vægter positivt, at tilbudsgiver for referencen har forestået gennemførelse af test ifm. it drift, herunder driftsprøver, performancetest og rollback.

- Det vægter positivt, at tilbudsgiver for kunden har ydet teknisk projektledelse i forbindelse med drift af infrastruktur og applikationer, samt har forestået koordinering/styring af tekniske it- projekter/opgaver og udarbejdelse af styringsdokumenter, herunder projekt/opgavegrundlag og planer.

- Det vægter positivt, at tilbudsgiver for kunden har udarbejdet og forestået review af teknisk dokumentation.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De ansøgere ordregiver agter at opfordre til at deltage i udbudsprocessen skal dokumentere, at mindstekrav til egnethedskriterier er opfyldt, samt at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vælger derfor at indhente dokumentationen for opfyldelse af egnethed og dokumentation i forbindelse med ansøgningsfristen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En gennemsnitlig årsomsætning på minimum 15 mio. DKK beregnet på de seneste 3 regnskabsår.

2) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (dvs., at de seneste 3 godkendte årsregnskaber skal udvise en positiv egenkapital).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at ansøger kan fremvise én reference der opfylder følgende punkter:

1) Ansøgeren skal vise erfaring med varetagelse af drift og beredskab af et eksisterende IT-infrastruktur miljø for en kunde. Med drift og beredskab menes de ydelser der er defineret i bilag 1, ydelsesbeskrivelse. Med IT-infrastruktur menes den i bilag 4 beskrevne IT-infrastruktur.

2) Referencen skal omhandle en offentlig kunde.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver kræver efter rammeaftalens underskrift, at alle, der deltager i udførelsen af opgaver under rammeaftalen, skal have en sikkerhedsgodkendelse på det niveau, som ordregiver konkret kræver. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid, jf. rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 062-157268
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/04/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2021

Send til en kollega

0.047