23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 118-310260
Offentliggjort
21.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Renovation

Markedsdialog vedr. fagsystem til Aalborg Renovation


Aalborg Renovation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Over Bækken
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Bergmann Kristensen
E-mail: birgitte.kristensen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25200135
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba76fb85-c311-45cf-a7fe-de3114535326/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. fagsystem til Aalborg Renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende genudbud og anskaffelse af fagsystem til Aalborg Renovation.

Som en del af forberedelsen vil Aalborg Renovation gerne i dialog med markedet.

Se nærmere i II.2.4) Beskrivelse af udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører har mulighed for at vise, om og i hvilket omfang de kan levere et fagsystem til Aalborg Renovation.

Formålet med markedsdialogen er at få afdækket, om der er leverandører på markedet, der har interesse i, og mulighed for, at levere en it-løsning, der som minimum understøtter nedenstående punkter.

Markedsdialogen har ligeledes til formål at give Aalborg Renovation et bredere markedskendskab som grundlag for at kunne kravspecificere sit behov yderligere til brug for det kommende udbud.

For generel information om Aalborg Renovation: www.aalborgforsyning.dk

Markedsdialogen vil foregå via 1:1 (video)møder, og potentielle leverandører deltager ved at præsentere sin it-løsning live for Aalborg Renovation, med udgangspunkt i nedenstående punkter.

Markedsdialogen skal således yderligere afdække:

— Hvilke markedsaktører der er interesseret i at byde på en aftale med Aalborg Renovations ift. økonomisk omfang, tekniske krav mv.

— Hvilke fagsystemer til renovationsområdet markedet kan tilbyde.

— Leverandørens afdækning af kerneopgaven affaldsindsamling, ruteplanlægning og fleetmanagement.

— Integrationsbehov til økonomi, sagsbehandling og-kundeadministrationssystemer.

— Kontraktforhold herunder evt. forbehold.

— Fælles udviklingssamarbejde omkring evt. overgang til dynamisk indsamling baseret på data herunder sensordata. Aalborg Renovation er desuden i gang med at teste datadrevet affaldsindsamling og ønsker at skalere potentielle resultater i samarbejde med kontraktvinder. Hvordan skal dette håndteres i samarbejde og kontrakt.

— Tidshorisont for en evt. implementering.

— Prissætning opdelt på indkøb, driftsomkostninger (udspecificeret) og konsulentydelser for kontraktperioden.

— Form for kravspecifikation herunder beskrivelse af integrationer.

Se nærmere om tilmelding til markedsdialogen i II.2.14) yderligere oplysninger.

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

Aalborg Renovation ønsker at indgå i dialog med et ikke-ubegrænset antal aktører, hvorfor Aalborg Renovation forbeholder sig retten til at udvælge et repræsentativ udsnit af markedet, hvis der skulle vise sig større interesse for dialogen, end Aalborg Renovation kan nå at facilitere i den afsatte tid for markedsdialogen.

På baggrund af markedsdialogen vil Aalborg Renovation udarbejde dokumentation. Dokumentationen vil indeholde et sammendrag af de muligheder, som markedet præsenterer. Dokumentationen vil blive gjort tilgængelig på Ethics, jf. link i I.3) kommunikation.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Frist for tilmelding til markedsdialogen er mandag d. 28. juni 2021.

(Video)møderne forventes afholdt mandag d. 5. juli 2021.

Møderne afholdes som udgangspunkt på dansk.

Tilmeldte virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest dagen efter tilmeldingsfristen, så der er god tid til forberedelse af præsentation.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2021

Send til en kollega

0.031